WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

uczelnia niepubliczna, Poznań

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację samorządu gospodarczego – Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu. Sprawdź, jakie kierunki możesz studiować na tej prawie 25-letniej uczelni!

28 Czerwca 1956 r. 217/219, 61-485 Poznań, wshiu.pl
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wspomniane wyżej unikalne pochodzenie WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu – powstanie z inicjatywy samorządnej organizacji kupieckiej – do dziś rzutuje na charakter oferowanej przez uczelnię edukacji, WSHiU oferuje bowiem przede wszystkim możliwość zdobycia wykształcenia w dziedzinie biznesu i zarządzania. Uczelnia nie zamyka się jednak w tej wąskiej dziedzinie, podając jako niektórych ze swoje głównych celów dbanie o wszechstronny rozwój studentów oraz wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego miejsca pracy.

Celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia WSHiU współpracuje z innymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi, m.in. Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu czy Poznańską Europejską Wyższą Szkołą Biznesu oraz instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi (z Niemiec, Portugalii i Turcji). Uczelnia bierze też udział w programie Erasmus+, umożliwiając studentom odbycie praktyk i części studiów za granicą. WSHiU przyczynia się również do rozwoju nauki poprzez działalność uczelnianego wydawnictwa, publikującego m.in. Zeszyty Naukowe, w których zamieszczane są artykuły pracowników i gości uczelni.

Kierunki studiów- WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: wshiu.pl/kandydat/#rek

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

28 Czerwca 1956 r. 217/219, 61-485 Poznań, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Studia w Poznaniu i województwie wielkopolskim