Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia turystyczneStudia Warszawa

Turystyka i rekreacja w Warszawie

Jeśli interesują Cię studia turystyczne i chcesz wybrać kierunek turystyka i rekreacja w Warszawie, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Kierunek ten proponują dwie warszawskie uczelnie publiczne i cztery niepubliczne.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja mają w swoich ofertach warszawskie uczelnie państwowe: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Turystykę i rekreację prowadzą również uczelnie prywatne: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Społeczna Akademia Nauk, Uczelnia WSB Merito Warszawa oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Czym różnią się ich propozycje?

Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Turystyka i rekreacja w SGGW w Warszawie to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczący obszarów z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych, umożliwiający zaznajomienie się z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych, turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych oraz turystyki wiejskiej, hotelarstwa i gastronomii.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, leśnych i rolniczych, są przygotowani do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla rożnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia licencjackie trwają trzy lata. Są prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ukończeniu studiów licencjackich możliwe jest podjęcie 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających.

Po studiach są przygotowani do podjęcia pracy w biurach podroży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych.

Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie (SGTiH)

Kierunek turystyka i rekreacja, prowadzony przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula posiada prestiżową akredytację THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education). To jeden z dwóch najważniejszych na świecie certyfikatów przyznawanych uczelniom kształcącym na potrzeby branż zajmujących się turystyką, rekreacją, organizacją wydarzeń i sztuką kulinarną. Akredytacja THE-ICE jest rozpoznawalnym na całym świecie znakiem najwyższej jakości, dowodem uznania dla kultury otwartości, współpracy z branżą i silnych powiązań nauki z praktyką.

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności  niezbędnych w działalności przedsiębiorstw szeroko pojętej branży turystycznej. Zdobędziesz także niezbędną wiedzę z zakresu marketingu, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i innych dziedzin istotnych dla pracy w turystyce, hotelarstwie, gastronomii i rekreacji.  Ponadto zapoznasz się z najnowszymi technologiami informatycznymi i zagadnieniami z zakresu stosunków międzykulturowych oraz oddziaływania człowieka na otoczenie. 

Turystyka i rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kierunek turystyka i rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie to doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej z życiem zawodowym.

Warszawska AWF współpracuje z wieloma firmami, instytucjami i organizacjami branży turystyczno-rekreacyjnej, m.in.:  Mrs. Sporty (sieć klubów fitness posiadająca lokalizację w ponad 500 miejscach w 7 krajach Europy), Przedsiębiorstwem Organizacji Turystyki, Rekreacji i Sportu, siecią hoteli Radisson Blu, Polską Organizacją Turystyczną, hotelem Le Regina w Warszawie, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Kormoran w Mierkach, Stowarzyszeniem Branży Eventowej, Centrum Rekreacyjno-Sportowym m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.

Szeroka oferta edukacyjna, zajęcia terenowe pozwalające rozwijać umiejętności praktyczne, a także baza sportowo-dydaktyczna gwarantują wysoki standard nauczania i atrakcyjną formułę prowadzonych zajęć.

Turystyka i rekreacja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (SAN)

Program studiów na kierunku turystyka i rekreacja, który proponuje Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, jest skonstruowany tak, aby absolwent posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej. Trzeba także orientować się w relacjach międzykulturowych, stosunkach międzynarodowych, być obeznanym z teorią i praktyką wypoczynku oraz posiadać zdolności pedagogiczne do propagowania zdrowych i aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Program studiów obejmuje także podstawy organizacji, marketingu, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i pilotażu oraz kształci umiejętności niezbędne do organizowania międzynarodowych konferencji, wycieczek czy podróży służbowych.

Specjalności:

  • Hotelarstwo i gastronomia,
  • Zarządzanie biznesem turystycznym.

Turystyka i rekreacja na Uczelni WSB Merito Warszawa

Wybierając kierunek turystyka i rekreacja na Uczelni WSB Merito Warszawa, będziesz poznawać turystykę, jako sposób na łączenie prywatnych pasji z pracą zawodową i zdobywać umiejętności, dzięki którym nauczysz się zarządzać przedsiębiorstwami branży turystyczno-rekreacyjnej. Na zajęciach spotkasz wykładowców, którzy świetnie znają branżę turystyczną od strony biznesowej.

Możesz uzyskać dodatkowe specjalistyczne uprawnienia, na przykład do prowadzenia zajęć jako instruktor rekreacji narciarstwa zjazdowego i kajakarstwa, organizator obozów, pilot wycieczek i ratownik wodny.

Specjalności:

Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (WSTiJO)

Studia na kierunku turystyka i rekreacja, dostępne dla kandydatów w WSTiJO w Warszawie, są poniekąd interdyscyplinarne i dają studentowi rozległą wiedzę z wielu dziedzin. Student zapoznaje się m.in. z historią architektury i sztuki, psychologii, geografii turystycznej, zgłębia elementy ekonomii, zarządzania jak również prawa, marketingu i PR w branży turystycznej. Dzięki temu ma możliwość podjęcia pracy w bardzo szerokim sektorze jakim jest turystyka, obejmującym swym zasięgiem zarówno hotelarstwo, gastronomię jak i organizację ruchu turystycznego, pracę w charakterze pilota czy przewodnika turystycznego.

Dzięki bogatej współpracy ze specjalistami z branży studenci WSTiJO mają możliwość zapoznania się z praktyczną stroną nauczania jaką są warsztaty m.in. z zarządzania przedsiębiorstwem hotelowym i turystycznym, zapoznają się z najpopularniejszymi systemami rezerwacyjnymi w turystyce, przygotowują kalkulacje imprez turystycznych itp.

Następnie w zależności od wybranej ścieżki specjalizacyjnej pogłębiają wiedzę z jej zakresu stając się specjalistami m.in. ds. hotelarstwa, gastronomii, zarządzania w turystyce, turystyki międzynarodowej czy zdrowotnej, żeby wyliczyć tylko kilka.

Kierunek turystyka i rekreacja w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia turystyczne Warszawa. Interesujesz się różnymi formami ruchu turystycznego, myślisz o tym, by go w przyszłości organizować i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia turystyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie i woj. mazowieckim:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia