Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, Warszawa

Studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dają gwarancję zdobycia solidnej wiedzy, jak również kwalifikacji niezbędnych w późniejszej pracy zawodowej. Pozwalają one również nabyć umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i pracy w grupie. Rozwijają cechy cenione przez pracodawców, do których należą pewność siebie, kreatywność, elastyczność i przedsiębiorczość, pozwalające znaleźć zatrudnienie w renomowanych firmach i instytucjach.

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
www.awf.edu.pl

Kierunki studiów - AWF w Warszawie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • FIZJOTERAPIA
  • PIELĘGNIARSTWO
  • SPORT
  • TERAPIA ZAJĘCIOWA
  • TURYSTYKA I REKREACJA
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: Rekrutacja 2023/2024

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.awf.edu.pl/uczelnia/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe-i-kursy

Kontakt

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
https://www.awf.edu.pl

AWF w Warszawie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim