Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z najlepszych polskich uniwersytetów to godny kontynuator tradycji Akademii Lubrańskiego i poznańskiego kolegium jezuickiego – pereł systemu edukacyjnego dawnej Rzeczypospolitej.
Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) odbywa się na piętnastu wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach: I-ego, II-ego i III-ego stopnia.

Kierunki studiów

studia I stopnia

studia podyplomowe

Rekrutacja

Specjalnie dla was przygotowaliśmy wyszukiwarkę, która uwzględnia zasady rekrutacji oraz możliwość wyboru kierunku zgodnie z wybranymi przedmiotami na maturze. Wystarczy wpisać nazwę przedmiotu np. biologia, by dowiedzieć się, na których kierunkach ten przedmiot z matury uwzględniany jest w rekrutacji.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt i lokalizacja

ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań
https://amu.edu.pl