Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

uczelnia publiczna, Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z najlepszych polskich uniwersytetów to godny kontynuator tradycji Akademii Lubrańskiego i poznańskiego kolegium jezuickiego – pereł systemu edukacyjnego dawnej Rzeczypospolitej.

ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań; amu.edu.pl
UAM w Poznaniu
Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) odbywa się na piętnastu wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach: I-ego, II-ego i III-ego stopnia.

Kierunki studiów - UAM w Poznaniu

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • KOMUNIKACJA EUROPEJSKA (Gniezno)
 • PROJEKTOWANIE KULTURY (Gniezno)
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (Kalisz)
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (Kalisz)
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ (Kalisz)
 • FILOLOGIA POLSKA (Kalisz)
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO (Kalisz)
 • OCHRONA DÓBR KULTURY (Kalisz)
 • PEDAGOGIKA (Kalisz)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (Kalisz)
 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE (Piła)
 • ADMINISTRACJA
 • AKUSTYKA, SPECJALNOŚĆ PROTETYKA SŁUCHU
 • AKUSTYKA, SPECJALNOŚĆ PROTETYKA SŁUCHU I OCHRONA PRZED HAŁASEM
 • ARCHEOLOGIA
 • ASTRONOMIA
 • BAŁKANISTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOFIZYKA, SPECJALNOŚĆ BIOFIZYKA MOLEKULARNA
 • BIOFIZYKA, SPECJALNOŚĆ OPTYKA OKULAROWA Z OPTOMETRIĄ
 • BIOINFORMATYKA
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • CENTRAL EUROPEAN AND BALKAN STUDIES
 • CHEMIA
 • CHEMIA APLIKACYJNA
 • CHEMIA, SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE CHEMII I FIZYKI
 • DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • ENGLISH LINGUISTICS: THEORIES, INTERFACES, TECHNOLOGIES
 • ENGLISH STUDIES: LITERATURE AND CULTURE
 • ETNOLINGWISTYKA
 • ETNOLOGIA
 • EUROPEAN LEGAL STUDIES
 • FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKO-CELTYCKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKO-CHIŃSKA
 • FILOLOGIA ARABSKA
 • FILOLOGIA BIAŁORUSKA
 • FILOLOGIA FIŃSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA (GRUPA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM OD POZIOMU A1)
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA KOREAŃSKA
 • FILOLOGIA NORWESKA
 • FILOLOGIA NOWOGRECKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA (GRUPA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO)
 • FILOLOGIA ROSYJSKA (GRUPA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ROSYJSKIEGO)
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ
 • FILOLOGIA RUMUŃSKA
 • FILOLOGIA SZWEDZKA
 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA
 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
 • FILOLOGIA WĘGIERSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FILOZOFIA, SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • FIZYKA
 • FIZYKA MEDYCZNA
 • FIZYKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE FIZYKI I CHEMII
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEOGRAFIA
 • GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ EKOLOGIA MIASTA
 • GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
 • GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ GEO-GRAFIKA
 • GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
 • GEOINFORMACJA
 • GEOLOGIA (STUDIA INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE)
 • GEOLOGIA (STUDIA LICENCJACKIE 3-LETNIE)
 • GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA (STUDIA INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE)
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA (STUDIA LICENCJACKIE 3-LETNIE)
 • GROZNAWSTWO
 • HEBRAISTYKA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE
 • INDOLOGIA
 • INFORMATYKA
 • JAPONISTYKA
 • JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
 • KOGNITYWISTYKA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • LIBERAL ARTS AND SCIENCES
 • LINGWISTYKA KOMPUTEROWA
 • LINGWISTYKA KULTUROWA REGION AZJATYCKI dalekowschodni
 • LINGWISTYKA KULTUROWA REGION EUROPEJSKI bałtycki
 • LINGWISTYKA STOSOWANA (JĘZYK ANGIELSKI Z NIEMIECKIM OD PODSTAW)
 • LINGWISTYKA STOSOWANA (JĘZYK NIEMIECKI Z ANGIELSKIM)
 • MATEMATYKA
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
 • MUZYKOLOGIA
 • NAUCZANIE BIOLOGII I PRZYRODY
 • NAUCZANIE MATEMATYKI I INFORMATYKI
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA (DLA KANDYDATÓW NA SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA)
 • PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE
 • PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ EDUKACJA MEDIALNA I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 • PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 • PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA ŚRODOWISKOWA I ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
 • PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ RESOCJALIZACJA
 • PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA
 • POLITOLOGIA
 • POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRAWO EUROPEJSKIE
 • PSYCHOLOGIA
 • REŻYSERIA DŹWIĘKU
 • SINOLOGIA
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE studia w języku angielskim
 • STUDIA BOHEMISTYCZNE
 • STUDIA BUŁGARYSTYCZNE
 • STUDIA KROATYSTYCZNE
 • STUDIA NIDERLANDYSTYCZE
 • STUDIA SERBISTYCZNE
 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
 • TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE
 • TEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ KAPŁAŃSKA
 • TEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ KATECHETYCZNO-PASTORALNA
 • TURKOLOGIA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • WIEDZA O TEATRZE
 • WSCHODOZNAWSTWO
 • ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE
 • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
 • ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Słubice
 • STUDIA O POLSCE Słubice

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: amu.edu.pl/kandydaci/podyplomowe

Kontakt

ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań https://amu.edu.pl

UAM - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Poznaniu i województwie wielkopolskim