Kierunki studiów PoznańnewStudia geograficzneStudia PoznańStudia przyrodniczeStudia z zarządzania

Zarządzanie środowiskiem w Poznaniu

Studia na kierunku zarządzanie środowiskiem powstały z myślą o przygotowaniu specjalistów do rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska, w którym bezpieczeństwo zasobów i systemów jest zagrożone przez działalność człowieka. Ofertę tego kierunku ma dla kandydatów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym celem powołania kierunku zarządzanie środowiskiem było stworzenie możliwości zdobycia wiedzy w zakresie gospodarowania środowiskiem oraz umiejętności jej wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej zapewniającej konkurencyjność na rynku pracy. W związku z tym absolwent studiów doskonale orientuje się w problematyce jakościowego i przestrzennego zróżnicowania warunków przyrodniczych oraz procesów społeczno-gospodarczych, a także ich wpływu na stan środowiska wraz z przeciwdziałaniem jego zagrożeniom. Posiada też szerokie kompetencje i umiejętności w tym zakresie.

Ważną częścią procesu dydaktycznego są zajęcia z zakresu technologii GIS i interpretacji map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje zawodowe są weryfikowane podczas krajowych i zagranicznych ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych.

Wybrane przedmioty

 • Systemy Informacji Geograficznej w badaniach środowiska
 • Drony w ochronie środowiska
 • Waloryzacja i ocena zasobów środowiska
 • Cyfrowa kartografia tematyczna
 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Rekultywacja środowiska
 • Modelowanie procesów przyrodniczych

Perspektywy zawodowe

 • Instytucje administracji państwowej i samorządowej w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska
 • Biura projektowe przygotowujące ekspertyzy przyrodnicze dla potrzeb planowania przestrzennego i strategicznego i realizujące inwestycje techniczne o znaczącym wpływie na środowisko
 • Podmioty zajmujące się finansowaniem ochrony środowiska
 • Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe służące ochronie środowiska
 • Własna działalność gospodarcza związana ze sporządzaniem dokumentacji środowiskowych oraz wykonywaniem terenowych badań i analiz środowiska

Więcej o kierunku, przedmiotach nauczanych oraz zasadach rekrutacji: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia cieszą się całkiem sporym zainteresowaniem kandydatów: w rekrutacji 2023/24 było to ponad. 3. osoby na jedno miejsce

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Poznań. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce. Ze względu na charakter tego kierunku może zainteresować kandydatów również więcej informacji o kierunkach geograficznych: Studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia