Kierunki studiówKierunki studiów PoznańNoweStudia geograficzneStudia Poznań

Zmiany klimatu Ziemi w Poznaniu

Studia na kierunku Zmiany klimatu Ziemi pozwalają uzyskać wiedzę o procesach kształtujących naszą planetę i jej klimat oraz poznać narzędzia do ich badania i rekonstrukcji.

Kierunek studiów Zmiany klimatu Ziemi, który proponuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), to odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów rekonstrukcji i prognozowania procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, w szczególności w odniesieniu do klimatu.

Czego się nauczysz na kierunku Zmiany klimatu Ziemi?

Studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, a w szczególności z zakresu geologii, hydrologii i hydrogeologii, klimatologii i metod modelowania oraz analizy danych środowiskowych. Przekazywana wiedza i umiejętności dotyczą w pierwszym rzędzie współczesnego funkcjonowania procesów przyrodniczych i są podstawą zrozumienia zapisu geologicznego, w tym historii zmian klimatu. Z kolei wiedza o dawnych zmianach stanowi podstawę do prognozowania przyszłych zmian klimatu i spodziewanych skutków środowiskowych. Studia skupiają się na problemie wyzwań klimatycznych i cechują się kompleksowym podejściem do zrozumienia i prognozowania postępującej zmiany klimatu.

Absolwenci uzyskają w unikatowym zakresie wiedzę o procesach kształtujących naszą planetę i jej klimat oraz znajomość narzędzi niezbędnych do ich badania i rekonstrukcji. Staną się tym samym poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami, cechującymi się holistyczną wiedzą o środowisku i jego interakcjach z klimatem, którzy znajdą zatrudnienie w coraz liczniejszych zespołach badawczo-decyzyjnych takich jak instytucje i agendy rządowe, organizacje pozarządowe jak i firmy doradcze.

Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Zmiany klimatu Ziemi:

  • Instytucje samorządowe oraz rządowe zajmujące się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym i działaniami dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu;
  • Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką zmian klimatu (edukacja, mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu);
  • Firmy konsultingowe oraz doradcze zajmujące się przygotowywaniem, oraz prowadzeniem inwestycji w przemyśle energetycznym (energia wiatrowa, atomowa, słoneczna), poszukiwań surowców szczególnie ważnych dla alternatywnych źródeł energii, budownictwa narażonego na wpływ zmian klimatu;
  • Instytuty badawcze (RZGW, IMiGW-PIB, PIG PIB);
  • Jednostki naukowe (uczelnie wyższe, PAN).

Odwiedź serwis rekrutacyjny UAM

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia