Kierunki studiów PoznańStudia geograficzneStudia Poznań

Geografia – specjalność geo-grafika w Poznaniu

Geo-grafika to przede wszystkim nowoczesne metody promocji i prezentacji informacji geograficznej.

Studia na kierunku geografia – specjalność geo-grafika proponuje kandydatom Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prowadzi je Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM).

Specjalność Geo-grafika na kierunku Geografia stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających pogłębione umiejętności i kompetencje dotyczące wiedzy na temat środowiska przyrodniczego w połączeniu z nowoczesnymi metodami promocji i prezentacji informacji geograficznej. Jako nowoczesne formy promocji należy rozumieć technologie komunikacyjne multimedialne i internetowe.

Absolwenci tej specjalności znają i stosują specjalistyczne oprogramowanie z zakresu systemów informacji geograficznej, umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę baz danych oraz interpretację zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Są specjalistami w zakresie metod komunikacyjnych wykorzystywanych w administracji, biznesie i organizacjach społecznych związanych z naukami geograficznymi.

Studenci mogą fakultatywnie realizować moduł edukacyjny dający uprawnienia do zawodu nauczyciela geografii oraz przyrody w szkole podstawowej. Zajęcia w ramach tego modułu prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczo-dydaktycznych, w terenie oraz instytucjach naukowo-edukacyjnych.

Kompetencje absolwenta:

  • Analizuje i wizualizuje zjawiska i procesy przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.
  • Potrafi za pomocą różnych metod graficznych przedstawiać problemy związane ze środowiskiem przyrodniczym i sferą społeczno-ekonomiczną.
  • Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS).
  • Wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w zakresie pozyskiwania informacji geograficznej z użyciem dronów, wysokorozdzielczej fotografii i rejestracji filmowej oraz pogłębia swoje kwalifikacje poprzez opanowanie metod komunikacji społecznej i multimedialnej.
  • Podejmuje odpowiednie działania na rzecz zachowania równowagi ekologicznej i ochrony zasobów.

Perspektywy zawodowe:

  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli,
  • Instytucje naukowo-badawcze, instytucje zajmujące się planowaniem przestrzennym i ekologią,
  • Firmy marketingowe i promocyjne,
  • Instytucje kultury i związane z ochroną przyrody, organizacje zajmujące się promocją dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego; wydawnictwa naukowe, popularno-naukowe i edukacyjne,
  • Szkolnictwo podstawowe oraz instytucje związane z edukacją.

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Poznań. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia