Kierunki studiów Krakówrodzaje studiów KrakówStudiaStudia geograficzneStudia Kraków

Studia geograficzne w Krakowie

Jeśli szukasz studiów geograficznych w Krakowie zwróć uwagę na propozycje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Geografii i Geologii UJ proponuje studia geograficzne na dwóch kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna, geologia. Poznaj również ofertę na Uniwersytecie KEN w Krakowie. Mogą kandydatów zainteresować również studia proponowane przez UEK i AGH.

Jeśli interesujesz się geografią i chcesz swoje życie zawodowe związać właśnie z tą dziedziną wiedzy, z pewnością spodoba Ci się oferta krakowskich uczelni w kategorii “studia geograficzne”. Wybór jest szeroki od studiów na kierunku geografia przez geologię, interdyscyplinarne studia z gospodarki przestrzennej po nowoczesne z geoinformatyki.

Geografia na Uniwersytecie KEN w Krakowie

Studenci kierunku geografia, który proponuje Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, poznają relacje zachodzące między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej, kulturowej), podstawowe procesy, które zachodzą w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Zdobywają również poszerzoną wiedzę z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej (w ujęciu ogólnym i regionalnym).

Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także systemami zarządzania środowiskiem (w ramach kierunku dostępna jest także specjalność nauczycielska).

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, to studia inżynierskie o specjalności Planowanie i Inżynieria Przestrzenna.

Ten interdyscyplinarny kierunek studiów łączy w sobie elementy ekonomii, geografii, urbanistyki, architektury, socjologii, planowania przestrzennego i polityki publicznej, co pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie rozwoju przestrzennego. Głównym celem gospodarki przestrzennej jest badanie i kształtowanie procesów rozwoju przestrzennego, czyli sposobu, w jaki miasta, regiony, kraje funkcjonują i się rozwijają.

Studia nakierowane są przede wszystkim na ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni, a absolwenci tego kierunku na UEK są bardzo cenieni na rynku pracy.

Jak wyglądają perspektywy zawodowe absolwentów? Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach i firmach związanych z planowaniem przestrzennym, inwestycjami publicznymi, rynkiem nieruchomości, polityką regionalną i zagospodarowaniem terenów. Mogą pracować w administracji publicznej na różnych szczeblach (np. w urzędach miast i gmin, województw, ministerstw), a także w firmach doradczych i konsultingowych świadczących usługi z zakresu planowania przestrzennego i inwestycyjnego. Możliwa jest też kariera naukowa. 

Geoinformatyka na Politechnice Krakowskiej

Studia na kierunku geoinformatyka, które prowadzi Politechnika Krakowska, łączą zagadnienia informatyczne z kompleksową teledetekcją oraz geo- i hydro-inżynierią. W ramach tych studiów kształceni są specjaliści dysponujący praktyczną znajomością technik kompleksowej teledetekcji, tzn. gromadzenia danych o geosferach (tj. atmosferze, litosferze i hydrosferze) oraz technik gromadzenia (w systemach bazodanowych) i dalszego przetwarzania cyfrowych geodanych (z zakresu geoinżynierii) i hydrodanych (z zakresu hydroinżynierii), przygotowani do ich komputerowej wizualizacji, analizy i interpretacji.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

  • twórcy i użytkownicy oprogramowania dla inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk o Ziemi,
  • programiści i użytkownicy baz danych geoprzestrzennych,
  • projektanci i użytkownicy oprogramowania GIS,
  • praca w firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych,
  • praca w firmach wykorzystujących środowisko CAD.

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Kierunek gospodarka przestrzenna, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, kształci specjalistów z zakresu: planowania i opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, tworzenia lokalnych strategii rozwoju, planowania infrastruktury technicznej, oceny stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, geograficznych systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, podstaw urbanistyki, land management, technologii programowania komputerowego. 

Absolwenci tego kierunku studiów mogą podejmować pracę w urzędach administracji samorządowej szczebla lokalnego i regionalnego w zespołach przygotowujących dokumenty planistyczne oraz opracowujących analizy przestrzenne zjawisk gospodarczych i społecznych, przy tworzeniu strategii rozwoju, opracowywaniu programów mających na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin i regionów, planowaniu infrastruktury technicznej, sporządzaniu dokumentów oceniających stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także oceniających wpływ inwestycji na środowisko. Również mogą znajdować zatrudnienie zarówno w niewielkich firmach projektowych jak i dużych korporacjach zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji geoprzestrzennych.


Dowiedz się więcej o geograficznych kierunkach studiów w Krakowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów geograficznych w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Kraków. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia