Geoinformatyka – studia w Krakowie

Interesujesz się geografią i informatyką? Wybierz studia na przyszłościowym kierunku, który otworzy przed Tobą ciekawe perspektywy zawodowe!

Studia na kierunku geoinformatyka prowadzą Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Krakowska. Dowiedz się więcej!

Geoinformatyka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Absolwent kierunku geoinformatyka na AGH w Krakowie posiada wiedzę z zakresu: nowoczesnych technologii geoinformatycznych, tj. systemów informacji przestrzennej, przestrzennych baz danych, teledetekcji, modelowania geodynamicznego, systemów planowania przestrzennego, systemów nawigacji satelitarnej itp.; nauk o Ziemi, tj. geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska; akwizycji, analizy, wizualizacji i modelowania danych przestrzennych oraz środowiskowych; aktualnych trendów i technologii IT ze szczególnym uwzględnieniem: algorytmiki, nowoczesnych metod programowania, metod numerycznych oraz ich zastosowań, baz danych oraz przestrzennych baz danych, tworzenia nowoczesnych aplikacji informatycznych (w tym mobilnych i webowych), systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej, projektowania i obsługi komputerowych systemów pomiarowych, metod przetwarzania, analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), eksploracji wiedzy (Data Mining) i uczenia maszynowego.

Praktyki zawodowe na I stopniu studiów trwają 4 tygodnie. Mogą one być realizowane w kilku etapach, jednak ich zaliczenie przypada w szóstym semestrze studiów. Praktyki odbywają się w firmach i urzędach prowadzących działalność zgodną z zakresem kształcenia na kierunku.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci, twórcy i użytkownicy oprogramowania, a szczególnie oprogramowania dedykowanego dla geologii, geofizyki, geodezji, inżynierii i ochrony środowiska itp.; programiści i użytkownicy baz danych, a szczególnie środowiskowych baz danych; projektanci i użytkownicy oprogramowania GIS, aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych; analitycy i specjaliści do spraw informacji, a szczególnie informacji geoprzestrzennych.

Przykładowe miejsca pracy to: przedsiębiorstwa o profilu geoinformatycznym, nastawione na eksperckie wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktów geoinformatycznych, administracja samorządowa i państwowa, instytuty badawcze w kraju i za granicą, przedsiębiorstwa o profilu geologicznym, geofizycznym, zajmujące się inżynierią i ochroną środowiska itp., przedsiębiorstwa o profilu informatycznym, własna działalność gospodarcza.

Geoinformatyka na Politechnice Krakowskiej

W ramach studiów na kierunku geoinformatyka, które proponuje Politechnika Krakowska, kształceni będą specjaliści dysponujący praktyczną znajomością technik gromadzenia informacji o geosferach (tj. atmosferze, litosferze i hydrosferze) oraz technik przetwarzania cyfrowych geodanych (z zakresu geoinżynierii) i hydrodanych (z zakresu hydroinżynierii) jak również przygotowani do ich komputerowej wizualizacji, analizy i interpretacji. W zakresie technik gromadzenia danych poznają oni i opanują nowoczesne techniki geodezyjne (m.in. teledetekcję i fotogrametrię) oraz nieinwazyjne techniki geofizyczne.

Przetwarzanie, wizualizację i analizę geodanych i hydrodanych umożliwi im stosowanie technik informatycznych należących do Data Science (tj. do inżynierii i analizy danych), do których zaliczyć można m.in. cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, zaawansowane programowanie, zagadnienia bazodanowe w tym Big Data, systemy CAD i GIS, technologie internetowe.

Czytaj również

Studenci będą odbywać praktyki w bazie terenowej Polskiej Akademii Nauk koło Zakopanego. W ramach praktyk nauczą się projektowania i wykonywania pomiarów oraz przeprowadzą komputerowe przetwarzanie, wizualizację i analizę zgromadzonych geodanych i hydrodanych. W ten sposób poznają wszystkie etapy przygotowania typowego opracowania technicznego, które wykonuje się w każdej firmie z branży geoinżynieryjnej i hydroinżynieryjnej.

Absolwenci kierunku Geoinformatyka będą mogli znaleźć zatrudnienie jako twórcy i użytkownicy oprogramowania dla inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk o Ziemi, w firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych, w firmach wykorzystujących środowisko CAD, jako programiści i użytkownicy baz danych geoprzestrzennych, jako projektanci i użytkownicy oprogramowania GIS.

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Kraków. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce. Mogą Cię również zainteresować studia informatyczne w Krakowie / studia informatyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia