Kierunki studiów PoznańnewStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Poznań

Muzykologia – studia w Poznaniu

Studia na kierunku muzykologia proponuje w Poznaniu jedna uczelnia. Jest nią UAM, Wydział Nauk o Sztuce. To doskonałe przygotowanie do pracy w instytucjach związanych z kulturą muzyczną.

Studia muzykologiczne obejmują trzy zasadnicze zakresy: historię muzyki, muzykologię systematyczną oraz etnomuzykologię wraz ze studiami nad muzyką popularną. Pierwszy z nich to historia muzyki profesjonalnej Zachodu od czasów antyku aż po XXI wiek. Muzykologia systematyczna obejmuje wiedzę między innymi z zakresu akustyki, harmonii, kontrapunktu, form muzycznych, instrumentologii czy estetyki. Z kolei etnomuzykologia zajmuje się tradycyjną muzyką ludową oraz muzyką kultur pozaeuropejskich. W ostatnich latach w ramach muzykologii rozwijają się również studia nad muzyką popularną.

Studia muzykologiczne składają się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. Te drugie obejmują między innymi: krytykę muzyczną lub źródłoznawstwo, a także wykłady ogólnouniwersyteckie. Studenci odbywają również ćwiczenia terenowe: etnomuzykologiczne, archiwistyczne lub fonograficzno-edytorskie.

Wybrane przedmioty

 • Historia muzyki średniowiecza i renesansu
 • Harmonia
 • Akustyka
 • Technologie informacyjne 
 • Instrumentologia
 • Style jazzu
 • Podstawy edytorstwa muzycznego
 • Kultury muzyczne świata

Perspektywy zawodowe

 • Pracownik instytucji kultury (filharmonie, opery, domy kultury)
 • Pracownik agencji koncertowych i artystycznych
 • Pracownik wydawnictw muzycznych
 • Krytyk lub dziennikarz muzyczny
 • Konferansjer muzyczny
 • Badacz muzyki
 • Bibliotekarz muzyczny

Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia na UAM jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego, a także nabywa kompetencje w zakresie edytorstwa muzycznego, pracy źródłoznawczej lub szeroko pojętej krytyki muzycznej. Zakres wiedzy akademickiej licencjackich studiów muzykologicznych umożliwia podjęcie magisterskich studiów muzykologicznych oraz studiów magisterskich na innych wydziałach UAM i na innych uczelniach.

Kierunek muzykologia w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia historyczne Poznań. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Czytaj również – studia humanistyczne Poznań

Amerykanistyka w Poznaniu

Kierunek studiów amerykanistyka to doskonałe połączenie umiejętności językowych, kompetencji społecznych…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia