Kierunki studiów Radomrodzaje studiów RadomStudiaStudia medyczneStudia Radom

Studia medyczne w Radomiu

Dzięki propozycjom, które na nowy rok akademicki przygotował Uniwersytet Radomski możesz podjąć studia medyczne. Oferta uczelni to między innymi takie kierunki jak: kierunek lekarski, fizjoterapia, pielęgniarstwo. Studia medyczne w Radomiu proponują również uczelnie niepaństwowe np. Radomska Szkoła Wyższa.

Zastanawiasz się jakie medyczne kierunki studiów można wybrać w Radomiu? Okazuje się, że najpopularniejsze studia medyczne na kierunkach takich jak kierunek lekarski, pielęgniarstwo, kosmetologia, czy fizjoterapia ma w swojej ofercie Uniwersytet Radomski. Zapoznaj się również z propozycjami radomskich uczelni niepublicznych.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Radomskim

Kierunek lekarski – propozycja studiów jednolitych magisterskich przygotowana przez Uniwersytet Radomski, to szansa na zdobycie zawodu lekarza z możliwością jego realizacji potencjalnie w każdym miejscu na świecie.

Studenci zdobywają kompetencje zawodowe podczas zajęć w specjalistycznych laboratoriach i pracowniach. Dzięki odbyciu praktyk zawodowych uzyskają doświadczenie i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka, objawów i przebiegu wielu chorób, stanu zagrożenia zdrowia i życia;
  • anatomii, mikrobiologii, immunologii, chorób wewnętrznych, chirurgii;
  • posługiwania się specjalistycznym sprzętem i narzędziami laboratoryjnymi w nowocześnie wyposażonych Pracowniach i Klinikach, w Collegium Anatomicum, Centrum Diagnostyki wyposażonym w najnowocześniejszy na świecie sprzęt do diagnostyki obrazowej wsparty przez sztuczną inteligencję.

Absolwenci będą dobrze przygotowani do zatrudnienia we wszystkich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (przychodniach, szpitalach) oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-lekarskich, a także profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Kosmetologia na Uniwersytecie Radomskim

Kierunek studiów kosmetologia, prowadzony przez Uniwersytet Radomski, pozwalają zdobyć kompetencje z zakresu m.in.: anatomii, biologii, fizjologii, biochemii, biofizyki, higieny, histologii, czy mikrobiologii.

Studenci zdobywają i poszerzają wiedzę oraz umiejętności w zakresie chemii kosmetycznej, receptur kosmetycznych, dermatologii, kosmetologii pielęgnacyjnej, kosmetologii upiększającej, podstaw wizażu i stylizacji, wiedzy o kosmetykach i ich formach. Poznają zagadnienia związane z produktami kosmetycznymi, sposobami ich aplikacji oraz bezpieczeństwem ich stosowania, technik i narzędzi stosowanych w zabiegach kosmetycznych, wyrobów kosmetycznych i kosmetologii, chemii kosmetycznej i receptur kosmetycznych.

Absolwenci będą potrafili identyfikować problemy klienta gabinetu kosmetycznego na podstawie rozmowy oraz przeprowadzonych obserwacji i prostych pomiarów fizykochemicznych i biologicznych, umiejętności zaprojektowania kosmetyku pod określone potrzeby, w tym: dobrania surowców, optymalizacji składu, sposobu wytwarzania, formy aplikacji i metod oceny działania.

Perspektywy zawodowe:

  • gabinety kosmetyczne,
  • prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie usług kosmetycznych.

Pielęgniarstwo w Radomskiej Szkole Wyższej

Studia na kierunku pielęgniarstwo, które ma w swojej ofercie Radomska Szkoła Wyższa, są dopasowane do potrzeb rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) podczas których realizowane jest łącznie 4720 godzin zajęć, w tym 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyk zawodowych. Studia kończą się egzaminem zawodowym (praktycznym) oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł Licencjat Pielęgniarstwa.

Zdrowie publiczne w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

Kierunek studiów zdrowie publiczne, który prowadzi Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, skierowany jest do osób interesujących się organizacją, zarządzaniem i promocją zdrowia na poziomie indywidualnym i zbiorowym.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające analizować i rozwiązywać problemy zdrowotne społeczeństwa, planować i realizować działania prewencyjne i interwencyjne, współpracować z różnymi podmiotami i instytucjami działającymi w systemie ochrony zdrowia oraz monitorować i oceniać skutki tych działań. Na tych studiach poznasz zagadnienia związane z epidemiologią, medycyną społeczną, prawem medycznym, bioetyką, statystyką i informatyką medyczną, psychologią zdrowia, edukacją zdrowotną i komunikacją społeczną.

Specjalności:

  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii
  • Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  • Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  • Prawo medyczne w ochronie zdrowia

Po ukończeniu tych studiów będziesz mógł pracować w jednostkach ochrony zdrowia, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, szkołach i uczelniach, mediach i agencjach reklamowych.


Uzyskaj szczegółowe informacje o medycznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Radomiu:

Kierunki studiów medycznych w Radomiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Farmacja w Kielcach

Głównym celem kształcenia na kierunku farmacja jest przygotowanie specjalistów potrafiących…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia