Studia medyczne Radom

Studia medyczne Radom

Dzięki propozycji, którą na nowy rok akademicki przygotował Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu możesz kształcić się na kierunkach medycznych. Oferta uczelni to między innymi takie kierunki jak: FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO. Studia medyczne w Radomiu proponują również uczelnie niepaństwowe np. Radomska Szkoła Wyższa.

Kierunki studiów medycznych w Radomiu

Zbliżające się wydarzenia