Kierunki studiów Radomnewrodzaje studiów RadomStudiaStudia RadomStudia społeczne

Studia społeczne w Radomiu

Studia społeczne w Radomiu to możliwość podjęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: DZIENNIKARSTWO, PRACA SOCJALNA (Uniwersytet Radomski). Warto również poznać ofertę Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Tu m.in. kierunki: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, KRYMINOLOGIA

Kandydaci wybierający się na studia społeczne w Radomiu mają do wyboru ciekawe propozycje z zakresu pracy socjalnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, nauk o dziennikarstwie oraz kryminologii. Najwięcej tego typu kierunków prowadzi Uniwersytet Radomski. Studia społeczne znajdziesz także w ofercie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Radomskim

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, który prowadzi Uniwersytet Radomski, zdobywają wiedzę z zakresu nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji w celu analizowania procesów i zjawisk społecznych istotnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jak i jednostki oraz do rozwiązywania problemów społecznych współczesnego świata z zakresu bezpieczeństwa. Uczą się również analizy złożonych i nietypowych problemów, a także identyfikowania zagrożenia bezpieczeństwa oraz formułowania sposobów praktycznego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • Policji, Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej, CBA, ABW, CBŚ, Służby Ochrony Lotniska, Służby Więziennej, Służby Celnej,
 • agencjach ochrony mienia,
 • firmach prywatnych,
 • strukturach międzynarodowych,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • zawodzie specjalisty do spraw związanych z bezpieczeństwem społeczności lokalnych, czy też bezpieczeństwa ekologicznego.

Kryminologia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu (AHNS)

Studia na kierunku kryminologia, które ma w swojej ofercie Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie badania etiologii przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości, przyczyn i różnych przejawów patologii społecznych.

Studenci zapoznają się z metodami wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także z zagadnieniami dotyczącymi metod realizacji sprawiedliwości naprawczej i pomocy dla osób pokrzywdzonych i krzywdzących. Podczas studiów poznają współczesne teorie kryminologiczne i ich oddziaływanie na społeczną rzeczywistość oraz uczą się wykorzystania zdobyczy nauki we własnej praktyce zawodowej i samorozwoju.

Absolwenci będą posiadać kompetencje metodologiczne, społeczne, komunikacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i organizacyjne, służące rozwiązywaniu aktualnych problemów osób wchodzących na drogę przestępstwa i objęcia ich wsparciem.

Perspektywy zawodowe:

 • Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, policja, Służba więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centra Interwencji Kryzysowej, Centra Pomocy Rodzinie, ośrodki pomocy społecznej,
 • instytucje rządowe i samorządowe zajmujące się profilaktyką i zwalczaniem przestępczości,
 • funkcje kuratorów, mediatorów, obrońców praw człowieka, współpraca z fundacjami,
 • praca w ubezpieczeniach,
 • piony operacyjne organów ścigania,
 • dziennikarstwo śledcze.

Dziennikarstwo na Uniwersytecie Radomskim

Kierunek studiów dziennikarstwo, proponowany przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Radomskiego, to przede wszystkim przygotowanie w zakresie praktyki dziennikarskiej w studiach radiowych, telewizyjnych, redakcjach prasowych i mediach internetowych.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych nauk prawniczych, sprawności stylistycznej i retorycznej języka polskiego, czy kultury i języka krajów kręgu anglojęzycznego i hiszpańskojęzycznego. Nabywają również cenne umiejętności w dziedzinie marketingu, reklamy, kreacji wizerunku i marki, multimediów oraz techniki komunikacji sieciowej. Ważnym elementem kształcenia jest odbycie praktyk zawodowych w znanych przedsiębiorstwach w kraju i regionie.

Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie w redakcjach informacyjnych mediów tradycyjnych i społecznościowych, agencjach prasowych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych oraz prowadzić własną dziennikarską działalność.

Dowiedz się więcej o poszczególnych kierunkach – lista poniżej!

Kierunki studiów społecznych w Radomiu 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia