Kryminologia w Gdańsku

Wiele kierunków, które zaliczamy do grupy studiów społecznych, mają charakter interdyscyplinarny. Tak jest również w przypadku kierunku kryminologia. Warto sprawdzić, które uczelnie w Trójmieście oferują kandydatom te ciekawe studia.

Dwie uczelnie w Gdańsku przygotowały dla kandydatów studia na kierunku kryminologia. Są to: Uniwersytet Gdański oraz niepaństwowa Gdańska Szkoła Wyższa. Krótką prezentację możliwości studiowania kryminologii w Gdańsku zaczniemy od omówienia propozycji tej ostatniej.

Kryminologia – Gdańska Szkoła Wyższa

Studia na kierunku kryminologia to oferta studiów licencjackich. W trakcie studiów wybrać można jeden z proponowanych modułów.

 • Kryminalistyka
 • Patologie społeczne
 • Moduł penitencjarny
 • Cyberbezpieczeństwo

Każdy z nich wyznacza charakterystyczne dla siebie możliwości podjęcia pracy, choć tak generalnie o studiach na kryminologii można pracować w:

 • Policji
 • straży miejskiej
 • Straży Granicznej
 • służbie więziennej i kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacji
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych.

Kluczowe są przecież zdobyte na studiach umiejętności. Absolwent studiów licencjackich na kierunku kryminologia posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim

Kryminologia na Uniwersytecie Gdańskim to kierunek multidyscyplinarny, wykorzystujący potencjał naukowy większości wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Chemii, Wydziału Biologii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Programy studiów ułożone zostały w sposób kompleksowy, co przekłada się na jakość kształcenia.

Na Uniwersytecie Gdańskim również propozycja studiów w języku angielskim: Criminology and Criminal Justice.

Uczelnie prowadzące kierunek kryminologia w Gdańsku

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia