Kierunki studiów GdańskNowerodzaje studiów GdańskStudiaStudia GdańskStudia społeczne

Studia społeczne w Gdańsku

Studia społeczne w Gdańsku od lat cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów. W grupie tych kierunków znajdują się m.in. te, które poświęcone są zagadnieniom bezpieczeństwa w jego różnych odsłonach. Bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, morskie itp. Spectrum możliwości zajmowania się życiem społecznym poszerzają dodatkowo kierunki poświęcone komunikacji np. dziennikarskie.

Najwięcej kierunków społecznych proponuje Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych UG ma dla kandydatów kierunki od bezpieczeństwa narodowego po socjologię. Ciekawie prezentuje się również oferta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku oraz Uniwersytet WSB Merito Gdańsk i Uniwersytet WSB Merito Gdynia. Poznaj dokładniej studia społeczne w Gdańsku i całym Trójmieście

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na UG pozwalają uzyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy nie tylko kwestii międzynarodowych, ale przede wszystkim odnosi się do zagrożeń i wyzwań w sferze lokalnej i regionalnej. Wiedzę tę student jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, mając umiejętność analizy i zastosowania procedur bezpieczeństwa, znając elementy zarządzania kryzysowego na wszystkich jego szczeblach w administracji państwowej czy także w podmiotach pozarządowych.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • administracji państwowej, organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych, organach samorządowych,
 • środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • placówkach kulturalno-oświatowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • w placówkach opieki społecznej czy podmiotach zajmujących się przestrzeganiem praw człowieka.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, który proponuje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku, to studia obejmujące temat zagrożeń wynikających ze wspólnej przestrzeni państw w obszarze społeczno-gospodarczym, swobody przepływu osób, kapitału, towarów i usług. Studenci uczą się rozpoznawać zagrożenia takie jak: bioterroryzm, wirusy komputerowe, niebezpieczne technologie, przestępczość zorganizowana, czy też katastrofy ekologiczne.

Specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo lotnictwa
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Ekologia informacji
 • Kryminalistyka z detektywistyką
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Zarządzanie kryzysowe

Stosunki międzynarodowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe, który prowadzi Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, zdobywają podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i uczą się ją stosować w środowisku zawodowym, ze szczególnym naciskiem na aktywność w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz krajowych, a także zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i  konsularnej). 

Studenci nabywają i rozwijają kompetencje miękkie pozwalające na pracę w zespole oraz swobodne komunikowania się, w tym z wykorzystaniem języka angielskiego. Poznają również podstawy języka rosyjskiego lub mandaryńskiego.


Dowiedz się więcej o społecznych kierunkach studiów w Gdańsku i Trójmieście, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów społecznych w Gdańsku 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku i Trójmieście.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia