Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia społeczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku

Interesują Cię studia społeczne w Gdańsku, a szczególnie zagadnienia związane z bezpieczeństwem? Sprawdź, które gdańskie uczelnie mają w swoich ofertach kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzą Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku oraz Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Mogą Cię także zainteresować propozycje uczelni prowadzących zajęcia w Gdyni. Dowiedz się więcej!

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Gdańsku, obejmuje temat zagrożeń wynikających ze wspólnej przestrzeni państw w obszarze społeczno-gospodarczym, swobody przepływu osób, kapitału, towarów i usług. Studenci uczą się rozpoznawać zagrożenia takie jak: bioterroryzm, wirusy komputerowe, niebezpieczne technologie, przestępczość zorganizowana, czy też katastrofy ekologiczne.

Specjalności:

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • służbach mundurowych,
 • instytucjach państwowych i samorządowych jako specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji,
 • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych,
 • i nie tylko!

Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku

Podczas studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które proponuje Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, możesz aktywnie uczestniczyć w procesach zapewniania bezpieczeństwa poszczególnym podmiotom administracji. Dowiesz się jak chronić dane osobowe i informacje niejawne. Będziesz przygotowywać plany reagowania kryzysowego. Nauczysz się tworzyć programy profilaktyczne o zasięgu regionalnym oraz plany reagowania kryzysowego.

Dowiesz się również, jak udzielać informacji środkom masowego przekazu. Nauczysz się jak rozwiązywać problemy bezpieczeństwa od strony praktycznej. Zajęcia realizowane są w większości w formie ćwiczeń, case study czy z wykorzystaniem laboratoriów kryminalistycznych. 

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo militarne
 • Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych
 • Kryminalistyka
 • Resocjalizacja i bezpieczeństwo społeczne
 • Służby specjalne i policyjne
 • Specjalista ds. BHP

Perspektywy zawodowe:

 • bezpieczeństwo cywilne,
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
 • zapewnianie bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych,
 • ochrona osób i mienia,
 • ochrona danych osobowych i cyberprzestrzeni.


Aby uzyskać szczegółowe informacje o kierunkach – wybierz interesujące Cię pozycje z poniższej listy!

Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku i Trójmieście

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku i Trójmieście.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia