Kierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia społeczne

Praca socjalna w Gdańsku

Wybierz interdyscyplinarne studia łączące nauki pedagogiczne, psychologiczne, społeczne, ekonomiczne i prawnicze. Sprawdź, gdzie studiować kierunek praca socjalna w Gdańsku?

Kierunek praca socjalna kandydatom na studia w Gdańsku proponuje Uniwersytet Gdański. Studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych UG.

Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączy elementy: pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, filozofii i prawa. Podczas studiów poznaje się specyfikę problemów społecznych i sposoby pracy pomocowej z osobami i grupami (w tym rodzinami i społecznościami lokalnymi), które ich doświadczają. Studentki i studenci przygotowują się do ich rozwiązywania oraz walki z konsekwencjami  biedy, marginalizacji i  wykluczenia społecznego (ze względu na wiek, płeć czy pochodzenie), bezdomności, niepełnosprawności, przemocy, uzależnień oraz nadużywania alkoholu czy substancji psychoaktywnych.

Program studiów został pomyślany w taki sposób, by studenci nabytą wiedzę teoretyczną mogli sprawdzić w praktycznym działaniu. Dlatego też część zajęć prowadzona jest przez praktyków – trójmiejskich specjalistów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Absolwenci i absolwentki kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tego zawodu. Tylko studia na kierunku praca socjalna nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Żadne inne studia nie upoważniają bezpośrednio do zatrudnienia w ramach tej profesji.

Specjalności:

 • Asystentura rodzin,
 • Asystent seniora.

Pracownicy socjalni zatrudniani są w:

 • ośrodkach pomocy społecznej w gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, 
 • wydziałach polityki społecznej,
 • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej,
 • w centrach integracji społecznej,
 • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), domach dziennego pobytu (dla seniorów),
 • organizacjach pozarządowych, m.in. stowarzyszeniach i fundacjach,
 • szpitalach, zakładach karnych.

Ponadto absolwenci kierunku praca socjalna mogą zostać zatrudnieni jako:

 • animatorzy społeczni, organizatorzy społeczności lokalnych,
 • asystenci rodzin, asystenci osób niepełnosprawnych,
 • wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej,
 • prowadzący kluby seniora,
 • doradcy zawodowi, doradcy życiowi,
 • asystenci osób w różnym wieku, w tym starszych i niepełnosprawnych; „supernianie”,
 • mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych, innych oraz inicjować powstawanie grup samopomocowych, podnoszących kompetencje życiowe(takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, a także inne instytucje).

Kierunek praca socjalna w Gdańsku

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia