Studia społeczne Gdańsk

Kierunki studiów społecznych w Gdańsku to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, DYPLOMACJA, SOCJOLOGIA, POLITOLOGIA. Studia społeczne w Gdańsku to propozycja uczelni publicznych: UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych UG, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz uczelni niepublicznych np. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa, ATENEUM – SZKOŁA WYŻSZA W GDAŃSKU.


Kierunki studiów społecznych – Gdańsk


Zbliżające się wydarzenia