Kierunki studiów Gdańsknewrodzaje studiów GdańskStudiaStudia GdańskStudia pedagogiczne

Studia pedagogiczne w Gdańsku

Studia pedagogiczne to oferta zarówno gdańskich szkół państwowych jak i niepaństwowych. Uczelnie prześcigają się w propozycjach różnych specjalności. Zanim wybierzesz uczelnię, poznaj lepiej specjalności na studiach pedagogicznych w Gdańsku. Poznaj ofertę, którą dla kandydatów przygotował Wydział Nauk Społecznych UG: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA.

Studia pedagogiczne w Trójmieście znajdziesz na uczelniach publicznych (Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni), jak również na wielu uczelniach prywatnych (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk, Uniwersytet WSB Merito w Gdyni, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni i inne).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Gdańskim

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (propozycja UG) jest kierunkiem przygotowującym do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne w zakresie wczesnej edukacji.

 Program studiów jest wzbogacony o treści na temat alternatywnych sposobów organizacji procesu opieki, nauczania i wychowania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opartych o wyniki najnowszych badań. Studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są przygotowywani do podejmowania działań innowacyjnych na rzecz zmiany we wczesnej edukacji.

Pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku

Studia na kierunku pedagogika, które prowadzi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku, pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu dydaktyki, psychologii i socjologii, z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i oświaty. Celem studiów jest przygotowanie naszych studentów do prowadzenia działań opiekuńczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych. Interdyscyplinarność i związki pedagogiki z innymi dziedzinami sprawiają, że, po ukończeniu studiów pedagogicznych możesz zostać wychowawcą, opiekunem, animatorem, czy terapeutą.

Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości), z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach. Dlatego też WSB opracowała szeroką ofertę ścieżek kształcenia – istnieje możliwość studiowania kilku specjalności jednocześnie.

Specjalności:

  • Animacja kultury z arteterapią
  • Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring
  • Logopedia
  • Pedagogika małego dziecka
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
  • Pedagogika pracy z BHP
  • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
  • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
  • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
  • Terapia zajęciowa

Zdobycie wykształcenia i kompetencji pedagogicznych pozwoli Ci znaleźć stabilną i przyszłościową pracę w wielu instytucjach opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych oraz edukacyjnych.


Dowiedz się więcej o pedagogicznych kierunkach studiów w Gdańsku i Trójmieście, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów pedagogicznych w Gdańsku / Trójmieście 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku i Trójmieście.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia