Uniwersytet WSB Merito Gdynia

uczelnia niepubliczna, Gdynia, Trójmiasto

Uniwersytet WSB Merito Gdynia (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni) oferuje studia na kierunkach cieszących się ogromnym zainteresowaniem zarówno pracodawców, jak i studentów. Zobacz, co możesz studiować na WSB w Gdyni!

Uniwersytet WSB Merito Gdynia istnieje od 2010 roku. Uczelnia należy do grupy największych i najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce – WSB Merito – co daje kandydatom pewność wysokiej jakości kadry nauczycielskiej, infrastruktury i wyposażenia sal zajęciowych oraz organizacji zajęć. Gdyński Uniwersytet WSB Merito oferuje możliwość studiów I i II stopnia prowadzonych w trybach stacjonarnym oraz niestacjonarnym oraz szeroką gamę studiów podyplomowych – jest więc z czego wybierać!

Kierunki studiów - Uniwersytet WSB Merito Gdynia

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  • FILOLOGIA ANGIELSKA
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
  • INFORMATYKA
  • LOGISTYKA
  • MANAGEMENT
  • PEDAGOGIKA
  • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
  • TURYSTYKA I REKREACJA
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.merito.pl/gdynia/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe

Kontakt

Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Uniwersytet WSB Merito Gdynia - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

WSB Merido w innych miastach

Studia w Trójmieście i województwie pomorskim