Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Gdańsku

Jeśli interesują Cię studia pedagogiczne, a zwłaszcza kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Gdańsku / Trójmieście – w tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat!

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Trójmieście – Gdańsku, Gdyni, Sopocie?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna proponuje Uniwersytet Gdański. Ten kierunek mają w swoich ofertach także trójmiejskie uczelnie niepubliczne: ATENEUM Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. Dowiedz się więcej!

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Gdańskim (UG)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie prowadzone przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), jest kierunkiem przygotowującym do podjęcia pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne w zakresie wczesnej edukacji.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką i osoby związane z praktyką. Program studiów jest wzbogacony o treści na temat alternatywnych sposobów organizacji procesu opieki, nauczania i wychowania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opartych o wyniki najnowszych badań. Studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są przygotowywani do podejmowania działań innowacyjnych na rzecz zmiany we wczesnej edukacji.

Aktywni studenci mają szansę uczestniczenia w badaniach naukowych realizowanych pod kierunkiem pracowników na poziomie pozwalającym na publikowanie ich wyników w czasopismach naukowych i metodycznych oraz naukowych pracach zbiorowych.

Studenci mogą pogłębiać wiedzę specjalnościową uczestnicząc w: pracach kół naukowych, programach wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej; praktykach w placówkach edukacyjnych; działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego; współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Ateneum Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku

Nauka na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, który proponuje ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku, kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach początkowych. Ich ukończenie daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Uczelnia wykazując troskę o jakość kształcenia dba, aby absolwent opuszczający jej mury był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (WSB)

Jeśli ukończysz studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzone przez WSB w Gdańsku, będziesz przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i w przedszkolach.

Podczas studiów będziesz odbywał praktyki śródroczne i ciągłe w placówkach oświatowych, aby nabytą wiedzę teoretyczną odnieść do edukacyjnej rzeczywistości oraz nabyć umiejętności praktyczne.

Profil studiów nastawiony jest głównie na zdobycie praktycznych umiejętności. Masz możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Część zajęć prowadzona jest w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

WSB organizuje dodatkowe szkolenia, dzięki którym nabędziesz praktyczne umiejętności przydatne w pracy z podopiecznymi. 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSKS w Gdyni to studia dla kandydatów na nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu głównych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych, głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi, alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współczesnych technologii informacyjnych; podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia; zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej.

Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Gdańsku

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Gdańsk.

Czytaj także:

Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia