Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa w Częstochowie

Kierunek kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa to studia licencjackie, które znaleźć można wśród propozycji przygotowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosz w Częstochowie. Studia mają charakter wysoce interdyscyplinarny. Łączą w sobie zagadnienia z nauk ścisłych, chemicznych, technicznych i społecznych.

Z opisu kierunku studiów kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa dowiadujemy się, że to przyszłościowy i interdyscyplinarny kierunek kompleksowo przygotowujący studentów do realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa takich jak m.in. zabezpieczanie miejsca zdarzenia, ujawnianie, zabezpieczanie śladów, badania fizykochemiczne, przeprowadzanie oględzin, identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń, także w cyberprzestrzeni, projektowanie systemów bezpieczeństwa: alarmowych i kontroli dostępu.

Po drugim semestrze do wyboru na tym kierunku są specjalności:

Chemia w kryminalistyce

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących chemii kryminalistycznej, opartą na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych.  Posiadają umiejętności praktyczne, takie jak praca z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Absolwenci  potrafią wykorzystać metody analityczne i procedury badawcze m.in. do identyfikacji i charakterystyki badanych substancji, zastosować w praktyce techniki chromatograficzne i spektroskopowe, jak również interpretować wyniki prowadzonych analiz i wyciągać na ich podstawie poprawne wnioski.

Biometria i informatyka śledcza

Absolwenci posiadają kompetencje związane z procesem identyfikowania, zabezpieczania, analizowania i prezentowania dowodów elektronicznych w sposób umożliwiający dopuszczenie ich w postępowaniu sądowym, zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych oraz wykorzystania metod biometrycznej identyfikacji tożsamości. Dodatkowo posiadają wiedzę z zakresu  informatyki śledczej, w tym również odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości.  Absolwenci będą w szczególności przygotowani do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji, zabezpieczania informacji przetwarzanych, gromadzonych i przesyłanych w sieci oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom teleinformatycznym.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w następujących sektorach:

  • Bezpieczeństwa publicznego – Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Ochrony Państwa, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska.
  • Komercyjnych usług bezpieczeństwa – Międzynarodowe Korporacje, Wywiadownie Gospodarcze, Biura Detektywistyczne, Agencje Ochrony Osób i Mienia, Firmy Windykacyjne, Firmy Ubezpieczeniowe, Podmioty Usług Finansowych.

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia