Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

uczelnia publiczna, Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
ujd.edu.pl

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się 50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje bezpłatne studia w dziedzinach: nauk chemicznych nauk: fizycznych, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz sztuk muzycznych.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa o szerokim profilu kształcenia, prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki. Oferuje studia na ponad 50 kierunkach studiów w obszarach: nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Uczelnia proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form kształcenia ustawicznego. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna prowadzona jest na sześciu wydziałach:

 • Wydziale Humanistycznym
 • Wydziale Nauk Społecznych
 • Wydziale Prawa i Ekonomii
 • Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Collegium Medicum im. dr. W. Biegańskiego
 • Wydziale Sztuki

W ośmiu dyscyplinach Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Ma również prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Od 2019 roku Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

 • – posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
 • – dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,
 • – wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie online, studia dualne,
 • – współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
 • – z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
 • – zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
 • – osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
 • – posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.
 • – utworzył jednostkę, pełniącą rolę centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami -Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

Kierunki studiów - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

 • administracja (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • analityka i kreatywność społeczna (I stopień; stacjonarne)
 • bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • biotechnologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • chemia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • chemistry (I i II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
 • computer science (II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
 • dietetyka (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • dziennikarstwo i kultura mediów (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • Economics (I stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I i II stopień; stacjonarne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I i II stopień; stacjonarne)
 • ekonomia (I i II stopień: stacjonarne i niestacjonarne)
 • farmacja (jednolite magisterskie; stacjonarne, niestacjonarne)
 • filologia angielska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia germańska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia polska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filozofia (I i II stopień; stacjonarne)
 • fizjoterapia (jednolite magisterskie; stacjonarne, niestacjonarne)
 • fizyka (I i II stopień-stacjonarne, niestacjonarne)
 • fotografia i kreacja przekazu wizualnego (I i II stopień; stacjonarne)
 • grafika (I i II stopień; stacjonarne)
 • historia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • iberoznawstwo (I i II stopień; stacjonarne)
 • informatyka (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • innowacyjne technologie i nowoczesne materiałystudia dualne (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • inżynieria bezpieczeństwa (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • inżynieria medyczna (II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
 • inżynieria multimediów (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • język niemiecki w obrocie gospodarczym-kształcenie od podstaw (I stopień; stacjonarne)
 • kosmetologia (I i II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
 • kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • lekarski (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • malarstwo (I i II stopień; stacjonarne)
 • matematyka (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • Music in Public Space (I stopień; stacjonarne)
 • muzyka w przestrzeni publicznej (I i II stopień; stacjonarne;)
 • Painting (I i II stopień; stacjonarne)
 • pedagogika (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika specjalna (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • Philosophy (I stopień; stacjonarne)
 • Physics (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • pielęgniarstwo (I i II stopień; stacjonarne)
 • Political Science (I i II stopień; stacjonarne)
 • politologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna (II stopień; stacjonarne)
 • praca socjalna (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • prawo (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • produkcja i marketing żywności (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • psychologia (jednolite magisterskie; stacjonarne)
 • psychoprofilaktyka (I stopień; stacjonarne)
 • rachunkowość i podatki (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • ratownictwo medyczne (I stopień; stacjonarne)
 • turystyka i rekreacja (I i II stopień; stacjonarne)
 • wychowanie fizyczne (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • Specialized English for Business (II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • Studia Środkowoeuropejskie i Bałkańskie (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • żywienie człowieka i dietetyka (II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.
Atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności, wysoka jakoś kształcenia. Dołącz do społeczności uniwersyteckiej, zapraszamy!

Więcej informacji: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/

Studia podyplomowe

 1. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
 2. Administracja publiczna
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne NOWOŚĆ
 5. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 6. Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa
 7. Doradztwo zawodowe
 8. Edukacja filozoficzno-etyczna
 9. Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
 10. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 11. Edukacja w sztukach plastycznych
 12. Fotografia
 13. Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
 14. Logopedia
 15. Matematyka
 16. Multimedia
 17. Nauczanie chemii w szkole ponadpodstawowej NOWOŚĆ
 18. Nauczanie Fizyki w szkole podstawowej NOWOŚĆ
 19. Nauczanie Fizyki w szkole ponadpodstawowej NOWOŚĆ
 20. Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 21. Neurologopedia
 22. Ochrona danych osobowych
 23. Oligofrenopedagogika – edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną*
 24. Pedagogika tańca NOWOŚĆ
 25. Podatki i doradztwo podatkowe
 26. Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
 27. Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
 28. Psychologia stosowana w Bezpieczeństwie Narodowym NOWOŚĆ
 29. Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia*
 30. Technika w nauczaniu
 31. Terapia pedagogiczna z arteterapią
 32. Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
 33. Tradycje kulturowe regionu
 34. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)
 35. Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
 36. Wiedza o społeczeństwie
 37. Wychowanie fizyczne
 38. Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
 39. Zarządzanie placówką oświatową
 40. Zarządzanie podmiotami leczniczymi

uruchamiane po zatwierdzeniu przez Senat UJD

Galeria

Kontakt

UJD logo
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00
kancelaria@ujd.edu.pl
www.ujd.edu.pl

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Częstochowie i województwie śląskim