Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

uczelnia publiczna, Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
ujd.edu.pl

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się 50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje bezpłatne studia w dziedzinach: nauk chemicznych nauk: fizycznych, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz sztuk muzycznych.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa o szerokim profilu kształcenia, prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki. Oferuje studia na ponad 50 kierunkach studiów w obszarach: nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Uczelnia proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz innych form kształcenia ustawicznego. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna prowadzona jest na sześciu wydziałach:

 • Wydziale Humanistycznym
 • Wydziale Nauk Społecznych
 • Wydziale Prawa i Ekonomii
 • Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Wydziale Nauk o Zdrowiu
 • Wydziale Sztuki
 • W ośmiu dyscyplinach Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Ma również prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Od 2019 roku Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską.

  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  • – posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
  • – dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,
  • – wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie online, studia dualne,
  • – współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
  • – z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
  • – zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
  • – osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
  • – posiada własną bibliotekę, wydawnictwo, ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.
  • – utworzył jednostkę, pełniącą rolę centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami -Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

   

  Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.

  Kierunki studiów - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

  studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

  • administracja (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • analityka i kreatywność społeczna (I stopień; stacjonarne)
  • bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • biotechnologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • chemia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • chemistry (I i II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
  • computer science (II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
  • dietetyka (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • dziennikarstwo i kultura mediów (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • Economics (I stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I i II stopień; stacjonarne)
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I i II stopień; stacjonarne)
  • ekonomia (I i II stopień: stacjonarne i niestacjonarne)
  • farmacja (jednolite magisterskie; stacjonarne, niestacjonarne)
  • filologia angielska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • filologia germańska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • filologia polska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • filozofia (I i II stopień; stacjonarne)
  • fizjoterapia (jednolite magisterskie; stacjonarne, niestacjonarne)
  • fizyka (I i II stopień-stacjonarne, niestacjonarne)
  • fotografia i kreacja przekazu wizualnego (I i II stopień; stacjonarne)
  • grafika (I i II stopień; stacjonarne)
  • historia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • iberoznawstwo (I i II stopień; stacjonarne)
  • informatyka (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • innowacyjne technologie i nowoczesne materiałystudia dualne (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • inżynieria bezpieczeństwa (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • inżynieria medyczna (II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
  • inżynieria multimediów (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • język niemiecki w obrocie gospodarczym-kształcenie od podstaw (I stopień; stacjonarne)
  • kosmetologia (I i II stopień; stacjonarne, niestacjonarne)
  • kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • lekarski (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
  • malarstwo (I i II stopień; stacjonarne)
  • matematyka (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • Music in Public Space (I stopień; stacjonarne)
  • muzyka w przestrzeni publicznej (I i II stopień; stacjonarne;)
  • Painting (I i II stopień; stacjonarne)
  • pedagogika (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
  • pedagogika specjalna (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
  • Philosophy (I stopień; stacjonarne)
  • Physics (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • pielęgniarstwo (I i II stopień; stacjonarne)
  • Political Science (I i II stopień; stacjonarne)
  • politologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna (II stopień; stacjonarne)
  • praca socjalna (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • prawo (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
  • produkcja i marketing żywności (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • psychologia (jednolite magisterskie; stacjonarne)
  • psychoprofilaktyka (I stopień; stacjonarne)
  • rachunkowość i podatki (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • ratownictwo medyczne (I stopień; stacjonarne)
  • turystyka i rekreacja (I i II stopień; stacjonarne)
  • wychowanie fizyczne (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • Specialized English for Business (II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
  • Studia Środkowoeuropejskie i Bałkańskie (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
  • żywienie człowieka i dietetyka (II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)

  Rekrutacja

  Trwa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.
  Atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności, wysoka jakoś kształcenia. Dołącz do społeczności uniwersyteckiej, zapraszamy!

  Więcej informacji: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/

  Studia podyplomowe

  1. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną
  2. Administracja publiczna
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  4. Bezpieczeństwo wewnętrzne NOWOŚĆ
  5. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
  6. Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa
  7. Doradztwo zawodowe
  8. Edukacja filozoficzno-etyczna
  9. Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P)
  10. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  11. Edukacja w sztukach plastycznych
  12. Fotografia
  13. Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
  14. Logopedia
  15. Matematyka
  16. Multimedia
  17. Nauczanie chemii w szkole ponadpodstawowej NOWOŚĆ
  18. Nauczanie Fizyki w szkole podstawowej NOWOŚĆ
  19. Nauczanie Fizyki w szkole ponadpodstawowej NOWOŚĆ
  20. Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  21. Neurologopedia
  22. Ochrona danych osobowych
  23. Oligofrenopedagogika – edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną*
  24. Pedagogika tańca NOWOŚĆ
  25. Podatki i doradztwo podatkowe
  26. Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do
  27. Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym
  28. Psychologia stosowana w Bezpieczeństwie Narodowym NOWOŚĆ
  29. Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia*
  30. Technika w nauczaniu
  31. Terapia pedagogiczna z arteterapią
  32. Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią
  33. Tradycje kulturowe regionu
  34. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera)
  35. Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej
  36. Wiedza o społeczeństwie
  37. Wychowanie fizyczne
  38. Zamówienia publiczne w teorii i praktyce
  39. Zarządzanie placówką oświatową
  40. Zarządzanie podmiotami leczniczymi

  uruchamiane po zatwierdzeniu przez Senat UJD

  Galeria

  Kontakt

  UJD logo
  ul. Waszyngtona 4/8
  42-200 Częstochowa
  tel. +48 34 378 41 00
  kancelaria@ujd.edu.pl
  www.ujd.edu.pl

  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

  Lokalizacja

  Studia w Częstochowie i województwie śląskim