Kierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia medyczne

Farmacja – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Farmacja to elitarna, praktyczna, prężnie rozwijająca się, interdyscyplinarna dziedzina nauki, a specjaliści z tego zakresu są stale poszukiwani na rynku pracy.

Studia jednolite magisterskie na kierunku farmacja, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD), pozwalają zdobyć wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych, niezbędnych do uzyskania w końcowym efekcie, wysokich kwalifikacji w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

Studia pozwalają na uzyskanie szerokiej wiedzy dotyczącej sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych.

Absolwent uzyskuje prawo do:

 • wykonywania zawodu farmaceuty,
 • kształcenia specjalizacyjnego,
 • prowadzenia badań naukowych nad lekiem,
 • oraz do udzielania informacji o leku.

Absolwenci kierunku farmacja są przygotowani do pracy w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych;
 • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych;
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych;
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych;
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia;
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach kontroli i badania żywności;
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej.

Strona kierunku: FARMACJA , Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne CzęstochowaInteresujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia