Kierunki studiów CzęstochowaNoweStudia CzęstochowaStudia psychologiczneTOP CzęstochowaTop studia

Psychologia w Częstochowie

Studia na kierunku psychologia przygotowują do prowadzenia diagnozy i pomocy psychologicznej, w sytuacjach trudnych oraz codziennych problemów pojawiających się w różnych obszarach życia człowieka. Gdzie studiować psychologię w Częstochowie?

Studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia prowadzi Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (ma je w swojej ofercie Wydział Nauk Społecznych UJD).

Studenci, oprócz nauki przeprowadzania diagnozy i pomocy psychologicznej, poznają złożone mechanizmy funkcjonowania i rozwoju człowieka, uczą się również krytycznej oceny nabywanej wiedzy i świadomości stałego doskonalenia się w zawodzie. W ramach kierunku dostępne są dwie specjalności.

Specjalności:

  • Psychologia kliniczna i zdrowia – umożliwi poznanie funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego i somatycznego oraz stanowi przygotowanie do pracy z nim. Program kształcenia skupia się wokół zagadnień badania klinicznego, zaburzeń stresu pourazowego, psychiatrii dzieci i młodzieży, osób dorosłych;
  • Psychologia rodziny i wychowania – daje możliwość nabycia kompetencji pracy z rodzinami, które doświadczają m.in. trudności bycia w kryzysie. Absolwent będzie potrafił dokonać diagnozy systemu rodzinnego, wskazać obszary do pracy, pozna narzędzia badań systemu rodzinnego. Zdobędzie niezbędne kompetencje do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, w środowisku szkolnym i rodzinnym, pozna zasady pracy w poszczególnych nurtach psychoterapeutycznych.

Perspektywy zawodowe:

  • szpitale i oddziały neuropsychiatryczne; poradnie medycyny paliatywnej; hospicja i oddziały hospicyjne, ośrodki zdrowia psychicznego,
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży; interwencji kryzysowej, ośrodki dla ofiar przemocy domowej, pokrzywdzonym przestępstwami, telefony zaufania,
  • centra pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom; centra diagnostyczne i terapeutyczne; ośrodki leczenia uzależnień; punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych; komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; kluby abstynenckie,
  • placówki wspierające dziecko i rodzinę; domy pomocy społecznej; domy samotnej matki; domy matki i dziecka; ośrodki pomocy rodzinie,
  • poradnie psychologiczno – pedagogiczne; placówki opiekuńczo – wychowawcze; pogotowia opiekuńcze,
  • instytucje działające w obszarze resocjalizacji, jak: ośrodki wychowawcze; socjoterapeutyczne; schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne,
  • współpraca z biznesem, prywatna praktyka psychologiczna.

Kierunek psychologia w Częstochowie

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia