Tyflopedagogika na UJD w Częstochowie – studia podyplomowe

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille’a.

Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille’a na UJD w Częstochowie to 3-semestralne studia podyplomowe, po których absolwenci zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania z dziećmi z dysfunkcją wzroku.

Studia mają przyczynić się do nabycia przez słuchacza m.in.: niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcją wzroku; umiejętności projektowania i realizowania programów rewalidacji indywidualnej i grupowej; umiejętności praktycznych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi, i młodzieżą niewidomą i słabo widzącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucjach działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku; wiedzy dotyczącej procesu doboru pomocy optycznych, nieoptycznych i innych pomocy rehabilitacyjnych dla ucznia słabo widzącego i niewidomego; diagnozowania potrzeb oraz projektowania i organizowania efektywnego procesu edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących na różnych poziomach edukacji, a także efektywnej  współpracy w zespołach specjalistycznych.

Więcej informacji: www.tyflopedagogika.ujd.edu.pl


ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia