Kierunki studiówKierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia społeczne

Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie przygotowują do organizowania pracy i podejmowania wyzwań w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, problematyki polityczno-wojskowej, narodowościowej, publicznej, gospodarczej i kulturowej w odniesieniu do państw regionu Europy Wschodniej oraz Bałkanów.

Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie, prowadzone przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, to kompleksowa oraz interdyscyplinarna propozycja studiów uniwersyteckich pierwszego stopnia, poświęconych polityce, historii i kulturze obszaru państw bałkańskich i państw Europy Wschodniej.

Głównym celem kształcenia na tym kierunku jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych (w szczególności nauk o bezpieczeństwie oraz stosunków międzynarodowych), a pomocniczo humanistycznych, prawnych oraz ekonomicznych, które umożliwią interdyscyplinarną analizę zjawisk społecznych, wojskowych, politycznych, kulturowych, gospodarczych oraz funkcjonowania struktur społecznych i politycznych. Niezwykle istotnym aspektem kształcenia jest także nabycie wiedzy o człowieku jako podmiocie konstytuującym zjawiska i struktury społeczne i polityczne oraz umiejętności i kompetencji w zakresie aktywnego uczestnictwa w sferze społecznej i politycznej, tak na poziomie krajowym, regionalnym, jak i globalnym. 

Specjalności:

 • Stosunki międzynarodowe i dyplomacja obszaru Europy Wschodniej i Bałkanów
 • Konflikty militarne w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wieku
 • Kultura i sztuka Europy Wschodniej i Bałkanów 

Perspektywy zawodowe:

 • administracja krajowa i samorządowa,
 • ministerstwa zajmujące się stosunkami z krajami regionu,
 • instytucje oraz organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa polskie, współpracujące z krajami regionu,
 • organizacje pozarządowe, współpracujące z krajami regionu, 
 • jednostki sektora bezpieczeństwa, 
 • think-tanki,
 • fundacje.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia