Kierunki studiów RzeszównewStudia RzeszówStudia społeczneTOP RzeszówTop studia

Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Jeśli interesujesz się dyplomacją i bezpieczeństwem międzynarodowym, studia na kierunku stosunki międzynarodowe pozwolą Ci na zdobycie aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe ma w swojej ofercie Uniwersytet Rzeszowski. Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na wybór tego właśnie kierunku?

Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Rzeszowskim

W ramach studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe dostępne są dwie ścieżki kształcenia:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • stosunki dyplomatyczne.

Ścieżka kształcenia stosunki dyplomatyczne

Ścieżka prowadzona przez Instytut Nauk Prawnych. Wybór tej ścieżki umożliwia poznanie oraz zrozumienie zagadnień związanych ze stosunkami dyplomatycznymi w relacjach międzynarodowych, w  tym dyplomacją Unii Europejskiej. Osoba decydująca się na tą ścieżkę ma także możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej protokołu dyplomatycznego i etykiety oraz technicznej organizacji służby dyplomatycznej. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje absolwenta stosunków dyplomatycznych pozwalają na podjęcie zatrudnienia w urzędach administracji rządowej i samorządowej, podmiotach specjalizujących się w prawie Unii Europejskiej oraz w  służbie zagranicznej Polski i służbie zewnętrznej Unii Europejskiej. Absolwent dzięki znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy znajduje zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej i  organizacjach międzynarodowych.

Ścieżka kształcenia bezpieczeństwo międzynarodowe

Ścieżka prowadzona przez Instytut Nauk o Polityce. Wybór tej ścieżki umożliwia poznanie oraz zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem militarnym, kulturowym i ekologicznym w ujęciu globalnym i  regionalnym. Osoba, która decyduje się na ten wybór ma jednocześnie możliwość zdobycia wiedzy z  zakresu zagrożeń asymetrycznych (terroryzmu) oraz pozycji i  polityki Polski w relacjach międzynarodowych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje absolwenta ścieżki bezpieczeństwo międzynarodowe pozwalają na podjęcie zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych specjalizujących się w bezpieczeństwie publicznym i  międzynarodowym. Absolwent poprzez znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem regionalnym i globalnym.

Odwiedź stronę Uniwersytetu Rzeszowskiego

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia