Kryminologia – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie od początku istnienia – czyli od ponad 25 lat – kształci studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W ofercie studiów od wielu lat jest specjalność “kryminalistyka i kryminologia”, która od 2022 roku staje się samodzielnym kierunkiem: Kryminologia.

Studia na kierunku kryminologia, które proponuje kandydatom WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, mają charakter multidyscyplinarny. Pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu nauk takich jak: psychologia, medycyna, prawo, socjologia czy ekonomia. Będziesz mógł poznać m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. Na nowym kierunku studiów Uczelnia planuje interesujące przedmioty łączące kryminologię z historią, sztuką i literaturą.

W programie studiów I stopnia znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtualnego symulatora miejsca zbrodni “Cyber Crime” oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku „kryminologia” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Po ukończeniu studiów I stopnia, możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej na studiach II stopnia na kierunku “bezpieczeństwo wewnętrzne” zdobywając tytuł zawodowy magistra.

Więcej informacji o kierunku KRYMINOLOGIA na stronie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WSPiA RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia