Produkcja teatralna i organizacja widowisk w Łodzi

Studia na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk to wymarzona propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą w przyszłości zawodowo zajmować się produkowaniem wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym lub społecznym. Studia przygotował dla kandydatów Uniwersytet Łódzki.

Kierunek produkcja teatralna i organizacja widowisk to pierwsze studia na polskich uczelniach wyższych o profilu praktycznym poświęcone przygotowaniu do zawodu producenta teatralnego, organizatora widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym.

Program kształcenia realizowany jest w ścisłej współpracy z instytucjami kultury i kładzie silny nacisk na rozwój indywidualnych zdolności oraz zainteresowań studentów. Z tego względu znaczna część zajęć ma charakter warsztatowy i ukierunkowana jest na wykształcenie u studenta/ki umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk, przygotowywania budżetu produkcji, oceny usług w sektorze kultury etc.

Podstawę dla wykształcenia tych umiejętności praktycznych stanowi wiedza z zakresu nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Główne przedmioty

Przedmioty łączą się tematycznie w cztery bloki realizowane przez trzy lata studiów:

  • blok kulturoznawczy obejmuje m.in. kulturową historię nowoczesności, sztukę najnowszą, święta i festiwale w kulturze, przemiany praktyk artystycznych XX wieku;
  • blok teatrologiczny obejmuje m.in. historię teatru jako instytucji i przedsiębiorstwa, teatr najnowszy, teatr i widowiska kulturowe, edukację i animację teatralną;
  • blok organizacyjny obejmuje m.in. politykę kulturalną w Europie, łódzkie instytucje kultury – zagadnienia organizacyjno-produkcyjne w instytucjach kultury, finansowanie kultury w Polsce, marketing i PR w instytucjach kultury, zarządzanie kulturą i promocję sztuki;
  • blok warsztatowy obejmuje m.in. studio dźwięku, rozwój publiczności, techniki integracyjne i organizację pracy w zespole, stylistykę praktyczną i edycję tekstów, komunikację i wystąpienia publiczne.

Co po studiach

Studia licencjackie na kierunku produkcja teatralna i organizacja widowisk przygotowują do pełnienia  w sposób profesjonalny obowiązków związanych z produkcją teatralną i organizacją widowisk. Wiedza i doświadczenie praktyczne zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do pracy w teatrach, instytucjach kultury i stowarzyszeniach związanych z organizacją widowisk i koncertów, w działach kultury urzędów administracji różnego szczebla, agencjach artystycznych. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia kształcenia  na studiach II stopnia (magisterskich).

Uczelnie prowadzące kierunek produkcja teatralna i organizacja widowisk w Łodzi

  • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK , Uniwersytet Łódzki

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia humanistyczne Łódź. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia