Kierunki studiów Łódźnewrodzaje studiów ŁódźStudiaStudia humanistyczneStudia Łódź

Studia humanistyczne w Łodzi

Jeśli interesują Cię studia humanistyczne w Łodzi, to sprawdź bogatą ofertę Uniwersytetu Łódzkiego. Znaleźć je można przede wszystkim na Wydziale Filologicznym UŁ i Wydziale Filozoficzno – Historycznym UŁ.

Popularne studia humanistyczne na UŁ, to np. KULTUROZNAWSTWO, FILOZOFIA, DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE. Miłośnicy wiedzy o filmie mogą podjąć studia na kierunku FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH. W zakresie studiów humanistycznych ciekawą ofertę posiadają również łódzkie uczelnie niepubliczne m.in. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (SAN), Nowym ciekawym kierunkiem jest TWÓRCZE PISANIE (propozycja Uniwersytetu Łódzkiego).

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim

Program studiów na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku kulturoznawstwo obejmuje przedmioty pozwalające nabyć orientację w obszarze najważniejszych problemów kultury współczesnej, sposobów rozumienia i badania zjawisk kulturowych. Równie istotne jest rozwijanie zdolności w obszarze krytycznego myślenia i komunikowania się.

Ponadto, dzięki przedmiotom obowiązkowych oraz licznym przedmiotom fakultatywnym z oferty całego Instytutu (również dla innych kierunków), studia kulturoznawcze pozwalają nabyć podstawową orientację w obszarze filmu, mediów, literatury i sztuki współczesnej. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w wielu środowiskach pracy (pracy w grupie, komunikacji, przygotowywania i prezentowania projektów). Daje też orientację w zagadnieniach prawnych i praktycznych dotyczących działalności kulturalnej i pozyskiwania środków finansowych.

Główne przedmioty

 • Główne nurty teorii kultury
 • Wprowadzenie do antropologii kultury
 • Przemiany praktyk artystycznych XX i XXI wieku
 • Kulturowa historia nowoczesności
 • Wprowadzenie do filmoznawstwa
 • Podstawowe pojęcia nowych mediów
 • Kanon literacki szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
 • Kultura popularna
 • Organizacja i finansowanie kultury
 • Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej
 • Edycja tekstów

Praca po studiach

Absolwentki i absolwenci kulturoznawstwa posiadają szeroką, nie ograniczającą się do jednej dziedziny wiedzę o kulturze i sztuce (literaturze, filmie, teatrze, nowych mediach i sztukach wizualnych) oraz sektorze kultury i branży kreatywnej. Umieją samodzielnie zdobywać i przetwarzać informacje, opracowywać teksty, pracować w grupie i organizować wydarzenia kulturalne. Mają wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Ich najważniejszym atutem są: wszechstronność, elastyczność i zdolność przetwarzania informacji z różnych obszarów.

Absolwenci i absolwentki kulturoznawstwa są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze kultury oraz branży kreatywnej. Mogą (i losy dotychczasowych absolwentów to potwierdzają) zajmować się public relations, pracować w agencjach kreatywnych, organizować wydarzenia kulturalne i działać w szeroko pojętym obszarze animacji i edukacji kulturalnej.

Kulturoznawstwo w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (AHE)

Studia na kierunku kulturoznawstwo, które prowadzi Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, pozwalają zdobyć szeroką wiedzę kulturoznawczą podpartą praktyką. Studenci będą brać aktywny udział w zajęciach na planie filmowym, teatralnym, odbędą praktyki przy eventach kulturalnych. Będą również poznawać tajniki branży muzycznej, filmowej, świata kultury. Zdobędą kompetencje w zakresie zarządzania instytucjami kultury, zapoznają się także z problematyką promocji i reklamy oraz organizacji przedsięwzięć kulturalnych.

Specjalności:

 • Kreatywny menedżer kultury
 • Produkcja i realizacja muzyki
 • Wielokulturowa komunikacja w biznesie

Perspektywy zawodowe:

 • własna działalność gospodarcza przy organizowaniu i realizowaniu wydarzeń muzycznych, koncertów, eventów, festiwali,
 • instytucje promujące wydarzenia muzyczne, agencje reklamowe i PR w obszarze muzyki,
 • firmy impresaryjne, instytucje organizujące koncerty, eventy, festiwale,
 • ośrodki sztuki i kultury: kina, teatry, muze, galerie, centra sztuki,
 • firmy producenckie, studia filmowe, domy produkcyjne,
 • rozgłośnie radiowe oraz inne media (prasa, telewizja),
 • firmach fonograficzne i studia nagraniowe,
 • instytucje i organizacje kultury,
 • kluby muzyczne,
 • agencje reklamy.

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych proponuje kandydatom Uniwersytet Łódzki (studia prowadzi Wydział Filologiczny UŁ).

Wiedza o filmie dostarcza narzędzi niezbędnych do zrozumienia współczesnej kultury i pozwala aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu. Studia nie tylko rozwijają wrażliwość estetyczną i poszerzają wiedzę studentów w zakresie kultury filmowej, ale też uczą ich świadomego odbioru innych tekstów kultury. Choć studia skoncentrowane są na filmie, uwzględniają też bezpośredni kontekst kina: telewizję i nowe media. Ponadto studenci nabywają podstawową wiedzę w zakresie teorii kultury, filozofii, wiedzy o teatrze, teorii literatury oraz historii sztuk plastycznych.

Specjalności:

 • Scenariopisarstwo,
 • Krytyka filmowa i promocja kultury filmowej,
 • Telewizja i wideo w dobie Internetu.

Studia filmoznawcze przygotowują do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową i dają możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się instytucjach sektora audiowizualnego (także w Łodzi). Absolwenci kierunku są przygotowywani do pracy w zawodach związanych z kulturą filmową, takich jak scenarzysta (filmu i telewizji), krytyk filmowy, edukator filmowy czy animator kultury. Ukończenie kierunku filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych wyposaża też absolwentów w kompetencje przydatne na rozmaitych stanowiskach w ramach przemysłu filmowego i przemysłów pokrewnych (telewizja, nowe media).

Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek studiów międzynarodowe studia kulturowe, który proponuje Uniwersytet Łódzki, łączy wiedzę z zakresu nauk o kulturze, społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych. Program studiów pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie humanistyczne.

Studia poszerzają percepcję wielokulturowości współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, jak również służą wyjaśnieniu zasad funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami kultury. Studia te pozwalają poszerzyć percepcję wymiarów kultury we współczesnym świecie, w tym zagadnień związanych z badaniami nad tożsamościami (od lokalnych do globalnych, od etnicznych do narodowych i transnarodowych), wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi (w tym studiów nad diasporami, procesami migracji oraz sytuacją ludów tubylczych), zaprogramowaniem kulturowym i genderstudies.

W trakcie zajęć przekazywana jest studentom wiedza i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedza o światowej literaturze, sztuce, teatrze, filmie oraz wiedza z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz podstaw marketingu. 

Specjalności:

 • Kultury w dialogu międzynarodowym,
 • Media i kultura.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, nowe media), w działaniach marketingu, public relations i reklamy, instytucjach publicznych, rządowych, samorządowych i społecznych, jak również w krajowych i międzynarodowych fundacjach i instytucjach zarządzających kulturą i jej zasobami. Studia zapewniają wiedzę na temat funkcjonowania rynku, stymulują do poszukiwania kreatywnych form samozatrudnienia i wyposażają w narzędzia tworzenia własnych start-up’ów.

Twórcze pisanie na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek studiów Twórcze pisanie, który ma w swojej ofercie Wydział Filologiczny UŁ, kształci studentów do kreatywnej pracy nad tekstem – zarówno własnym, jak i cudzym.

Studia te edukują zarówno autorów tradycyjnych tekstów, jak i osoby projektujące szeroko pojmowane działania narracyjne dla instytucji i biznesu – narracje komunikacyjne, tożsamościowe, lokacyjne, sensotwórcze, gamifikacyjne itd. Absolwenci będą przygotowani również do działań animacyjno-edukacyjnych związanych z projektami literackimi i narracyjnymi.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę:

 • w instytucjach kultury: w działach programowych, oświatowych i promocyjnych (kuratorzy ścieżek narracyjnych, autorzy tekstów towarzyszących, autorzy działań edukacyjnych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością);
 • w instytucjach artystycznych: w działach literackich, oświatowych i promocyjnych (kierownicy literaccy, dramaturdzy, libreciści, autorzy działań edukacyjnych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością);
 • w mediach: w prasie, w radiu, w telewizji, w redakcjach mediów internetowych (dziennikarze, szczególnie zajmujący się problematyką kultury, krytycy) oraz w działach promocji tychże;
 • w wydawnictwach publikujących książki, multimedia, gry komputerowe, gry planszowe (autorzy, redaktorzy, edytorzy, korektorzy) oraz w działach promocji tychże;
 • w NGO’s, zwłaszcza zajmujących się dziedzictwem kulturowym (animatorzy, edukatorzy, dokumentaliści);
 • w biznesie: w działach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w działach promocji (autorzy tekstów użytkowych, w tym wystąpień publicznych, redaktorzy, koordynatorzy prac wydawniczych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością);
 • w urzędach administracji państwowej:  w działach prasowych oraz w działach promocji (autorzy tekstów wystąpień publicznych, rzecznicy prasowi, członkowie zespołów budujących komunikację z mediami i publicznością).

Poznaj również inne kierunki humanistyczne w Łodzi. Wybierz interesujące Cię pozycje z poniższej listy!

Kierunki studiów humanistycznych w Łodzi 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Łódź. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia