Kierunki studiów ŁódźnewStudia humanistyczneStudia ŁódźStudia społeczne

Międzynarodowe studia kulturowe w Łodzi

Wybierz międzynarodowe studia kulturowe – interdyscyplinarne studia łączące wiedzę z zakresu nauk o kulturze, społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych.

Kierunek studiów międzynarodowe studia kulturowe, który proponuje Uniwersytet Łódzki, łączy wiedzę z zakresu nauk o kulturze, społecznych, ekonomicznych, historycznych oraz stosunków międzynarodowych. Program studiów pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie humanistyczne.

Studia poszerzają percepcję wielokulturowości współczesnego świata oraz wielowymiarowości zjawisk i procesów społeczno-kulturowych, jak również służą wyjaśnieniu zasad funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami kultury. Studia te pozwalają poszerzyć percepcję wymiarów kultury we współczesnym świecie, w tym zagadnień związanych z badaniami nad tożsamościami (od lokalnych do globalnych, od etnicznych do narodowych i transnarodowych), wielokulturowością, relacjami międzykulturowymi (w tym studiów nad diasporami, procesami migracji oraz sytuacją ludów tubylczych), zaprogramowaniem kulturowym i genderstudies.

Główne przedmioty

 • Wprowadzenie do studiów kulturowych
 • Wstęp do badań nad literaturą
 • Instytucje kultury – zasady działania
 • Antropologia kultury
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Wiedza o teatrze na świecie
 • Multiperformatywność współczesnej kultury
 • Współczesne kino światowe
 • Przestrzeń teatru
 • Literatura powszechna
 • Planowanie projektów
 • Warsztat dziennikarstwa internetowego
 • Gender w kulturze
 • Współczesna sztuka światowa
 • Wielokulturowość współczesnego świata
 • Zarządzanie kulturą. Aspekt ekonomiczny i prawny
 • Praktyka zawodowa (720 godzin)

W trakcie zajęć przekazywana jest studentom wiedza i umiejętności z zakresu kultury w aspekcie międzynarodowym, w tym wiedza o światowej literaturze, sztuce, teatrze, filmie oraz wiedza z zakresu komunikacji społecznej, mediów oraz podstaw marketingu. 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach medialnych (prasa, radio, telewizja, nowe media), w działaniach marketingu, public relations i reklamy, instytucjach publicznych, rządowych, samorządowych i społecznych, jak również w krajowych i międzynarodowych fundacjach i instytucjach zarządzających kulturą i jej zasobami. Studia zapewniają wiedzę na temat funkcjonowania rynku, stymulują do poszukiwania kreatywnych form samozatrudnienia i wyposażają w narzędzia tworzenia własnych start-up’ów.

Kierunek międzynarodowe studia kulturowe w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia humanistyczne Łódź. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia