Kierunki studiów Rzeszównewrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia RzeszówStudia społeczne

Studia społeczne w Rzeszowie

Studia społeczne w Rzeszowie to kierunki, które kandydaci powinni szukać przede wszystkim w ofercie przygotowanej przez Uniwersytet Rzeszowski.

Rzeszów daje możliwość podjęcia nauki na takich m.in kierunkach społecznych jak: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA, KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA, NAUKI O RODZINIE. Studia społeczne w swojej ofercie mają również uczelnie niepubliczne m.in. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które proponuje kandydatom WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, prowadzą najlepsi specjaliści z zakresu m.in. kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych.

Studenci mają do wyboru atrakcyjne specjalności:

W programie studiów znajduje się wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtualnego symulatora miejsca zbrodni “Cyber Crime” oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Wśród atutów Uczelni warto wymienić m.in. zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne, strzelnicę elektroniczną oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • administracji publicznej,
 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • służbach komercyjnych.

Bezpieczeństwo narodowe w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi – Filia w Rzeszowie

Uczelnia Nauk Społecznych – Filia w Rzeszowie ma w swojej ofercie kierunek bezpieczeństwo narodowe, który powstał w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego. 

Specjalności:

Perspektywy zawodowe:

 • administracja publiczna
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie)
 • Straż graniczna
 • Siły zbrojne
 • Służby wywiadowcze
 • Policja
 • Państwowa Straż Pożarna
 • służby likwidujące zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi
 • służby bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych
 • firmy konsultingowe i szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa 
 • samodzielnej działalności w sferze cywilnych usług z obszaru bezpieczeństwa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Rzeszowskim

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który prowadzi Uniwersytet Rzeszowski, przygotowuje przede wszystkim kadry dla szeroko pojętych mediów, agencji PR i reklamowych.

Studenci w trakcie nauki zapoznają się przede wszystkim z zagadnieniami z zakresu pragmatyki komunikacyjnej, mediów oraz kultury; zdobywają niezbędną wiedzę w zakresie dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego oraz telewizyjnego. W kształceniu wykorzystuje się najnowsze badania naukowe i współpracę ze środowiskiem lokalnym i krajowym. 

Ścieżki kształcenia:

 • media i broker informacji,
 • reklama, concierge, public relations. 

Perspektywy zawodowe:

 • media drukowane i cyfrowe,
 • radio i telewizja,
 • agencje reklamowe i PR,
 • broker informacji,
 • rzecznik prasowy,
 • concierge – czyli “asystent od wszystkiego”.

Kryminologia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa proponuje kandydatom studia na kierunku kryminologia, które koncentrują się na osobie przestępcy. To przede wszystkim analizowanie uwarunkowań psychologicznych oraz społecznych, które doprowadziły osobę do zbrodni oraz analiza i ocena mechanizmów jakie tworzone są w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Studia mają charakter multidyscyplinarny. Pozwolą zdobyć wiedzę z zakresu nauk takich jak: psychologia, medycyna, prawo, socjologia czy ekonomia. Studenci tego kierunku poznają m.in. tajniki profilowania kryminalnego, fenomenologii i etiologii kryminalnej, form i metod zwalczania przestępczości. W programie nauczania znajdą się również interesujące przedmioty łączące kryminologię z historią, sztuką i literaturą.

Zajęcia odbywają się w murach Uczelni oraz w Podkarpackim Centrum Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, w specjalistycznych laboratoriach, z wykorzystaniem sprzętu kryminalistycznego, wykorzystywanego na co dzień w pracy funkcjonariuszy organów ścigania. Ponadto do dyspozycji studentów są m.in. strzelnica elektroniczna, internetowy symulator zagrożeń w sieci czy VR dot. oględzin miejsca przestępstwa.

Perspektywy zawodowe:

 • Policja,
 • służba więzienna,
 • kuratela sądowa,
 • organy administracji rządowej i samorządowej,
 • podmioty prywatne zajmujące się ochroną osób, mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym.


Uzyskaj szczegółowe informacje o społecznych kierunkach studiów w Rzeszowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy:

Kierunki studiów społecznych w Rzeszowie i woj. podkarpackim 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia