Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia RzeszówStudia społeczne

Politologia w Rzeszowie

Wybierasz się na studia społeczne w Rzeszowie? Interesuje Cię politologia? Lektura tego artykułu dostarczy Ci najważniejszych informacji na ten temat!

Kandydaci na kierunek politologia w Rzeszowie mogą skorzystać z oferty, którą kieruje do nich Uniwersytet Rzeszowski. Jest to jedyna rzeszowska uczelnia wyższa, która kształci przyszłych politologów.

Politologia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku politologia, prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski, są realizowane w oparciu o profil ogólnoakademicki, co ma swoje uzasadnienie w tym, że obok szeregu celów studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia. Celem jest również przekazanie wiedzy z zakresu politologii.

Za punkt wyjścia należy przyjąć ogólną wiedzę z dziedziny nauk społecznych oraz kształtowanie krytycznej analizy w stosunku do rozpatrywanych procesów ekonomicznych, politycznych i społecznych. Studia mają za zadanie przygotować absolwentów do podjęcia pracy i kontynuowania kariery w sferze publicznej. Poza tym kształtują kreatywność, profesjonalizm oraz wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Uświadamiają potrzebę i rozwijają umiejętności uczenia się przez całe życie oraz konieczność rozwoju osobowego.

Specjalności:

  • Przywództwo polityczne;
  • Zarządzanie w sektorze publicznym;
  • Bezpieczeństwo państwa.

Absolwent gotów jest do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych w instytucjach publicznych, w tym przede wszystkim do kierowania zespołami ludzkimi. Ma świadomość znaczenia funkcji kierowniczej w organizacjach i jest gotów do jej skutecznego pełnienia. Dba o dobre relacje w grupie, której przewodzi, motywując i inspirując innych do działania. Jest gotów do krytycznej oceny zachowań swoich i zachowań innych ludzi, ponoszenia odpowiedzialności za nie i wyciągania konsekwencji za działania innych osób. Jest gotów do dbałości o dobry wizerunek własnej osoby oraz grupy, której przewodzi, w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych.

Możliwość zatrudnienia w:

  • administracji rządowej i samorządowej,
  • organach partii politycznych oraz organizacjach gospodarczych i społecznych.

Kierunek politologia w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia