Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów RzeszównewStudia medyczneStudia Rzeszów

Ratownictwo medyczne – studia w Rzeszowie

Interesują Cię studia medyczne w Rzeszowie? Chcesz ratować ludzkie życie, potrafisz szybko podejmować decyzje – wybierz studia na kierunku ratownictwo medyczne!

Read More
Kierunki studiów Rzeszównewrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia RzeszówStudia techniczne

Studia techniczne w Rzeszowie

Kandydaci na studia techniczne w Rzeszowie mają do wyboru wiele ciekawych propozycji, głównie przygotowanych przez dwie największe uczelnie w regionie – Politechnikę Rzeszowską i Uniwersytet Rzeszowski.

Read More
Kierunki studiów RzeszówNowerekrutacja 2024Rekrutacja na studiaRekrutacja RzeszówStudia RzeszówUczelnieUczelnie Rzeszów

Kierunki studiów 2024 – Uniwersytet Rzeszowski

Sprawdź, na które kierunki studiów rekrutować będzie kandydatów Uniwersytet Rzeszowski na rok akademicki 2024/25. Poznaj najnowszą ofertę!

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia RzeszówStudia społeczne

Socjologia – studia w Rzeszowie

Atrakcyjne studia na kierunku socjologia proponuje Uniwersytet Rzeszowski. Uczelnia oferuje na studiach licencjackich dwie specjalności.

Read More
Kierunki studiów Rzeszówrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia humanistyczneStudia Rzeszów

Studia humanistyczne w Rzeszowie

Humaniści wybierający się na studia humanistyczne w Rzeszowie mogą liczyć na ciekawe propozycje w tym ośrodku akademickim. Jakie kierunki studiów z tego zakresu mają do wyboru?

Read More
Kierunki studiów RzeszówStudia prawniczeStudia RzeszówTOP RzeszówTop studia

Administracja w Rzeszowie

Interesują Cię studia na kierunku administracja w Rzeszowie? Zastanawiasz się jakie są różnice pomiędzy propozycjami poszczególnych rzeszowskich uczelni wyższych?

Read More
Kierunki studiów Rzeszówrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia RzeszówStudia ścisłe

Studia ścisłe w Rzeszowie

Kandydaci wybierający się na studia ścisłe w Rzeszowie mogą liczyć na propozycje dwóch największych rzeszowskich uczelni publicznych. Jakie kierunki oferują?

Read More
Kierunki studiów Rzeszówrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia pedagogiczneStudia Rzeszów

Studia pedagogiczne w Rzeszowie

Jakie studia pedagogiczne można wybrać w Rzeszowie? Jakie są dostępne specjalności, które decydują o przyszłych perspektywach zawodowych absolwentów?

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia ekonomiczneStudia RzeszówTOP RzeszówTop studia

Finanse i rachunkowość w Rzeszowie

Wybierasz się na studia ekonomiczne w Rzeszowie? Chcesz wybrać kierunek finanse i rachunkowość, ale zastanawiasz się jeszcze jaką uczelnię wybrać?

Read More
Edukacja Rzeszówrekrutacja 2024Rekrutacja na studiaRekrutacja RzeszówStudia Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski. Rekrutacja na studia 2024/2025

Interesuje Cię rekrutacja na studia w Rzeszowie? Zobacz, jakie propozycje przygotował dla kandydatów Uniwersytet Rzeszowski. Sprawdź zasady rekrutacji na …

Read More
Kierunki studiów RzeszówStudia RzeszówStudia sportowe

Wychowanie fizyczne – Uniwersytet Rzeszowski

Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej na wszystkich poziomach edukacji. Osoby, które ukończą ten kierunek mają możliwość pracy w szkołach jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Read More
Kierunki studiów RzeszównewStudia historyczneStudia RzeszówStudia turystyczne

Turystyka historyczna i kulturowa w Rzeszowie

Kierunek turystyka historyczna i kulturowa to kierunek studiów, na którym dochodzi do połączenia wiedzy na temat dorobku kultury materialnej i duchowej …

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Rzeszów

Filologia polska w Rzeszowie

Studia na kierunku filologia polska proponuje w stolicy Podkarpacia Uniwersytet Rzeszowski. Te studia to szansa zdobycia wiedzy ogólnohumanistycznej.

Read More
Kierunki studiów RzeszówStudia medyczneStudia Rzeszów

Elektroradiologia – studia w Rzeszowie

Przeglądasz medyczne kierunki studiów w Rzeszowie? Elektroradiologia może być ciekawą propozycją dla osób szczególnie zainteresowanych pracą ze sprzętem …

Read More
Kierunki studiów RzeszównewStudia ekonomiczneStudia informatyczneStudia Rzeszów

Informatyka i ekonometria w Rzeszowie

Studia na kierunku informatyka i ekonometria proponuje kandydatom na studia Uniwersytet Rzeszowski. To inżynierskie studia na styku wiedzy ekonomicznej …

Read More
Kierunki studiów RzeszównewStudia RzeszówStudia techniczne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Rzeszowie

Wskazana w nazwie kierunku studiów Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami problematyka należy do jednych z największych wyzwań cywilizacyjnych.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia RzeszówStudia ścisłe

Systemy diagnostyczne w medycynie – studia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie to 7-semestralne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia rolniczeStudia Rzeszów

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności w Rzeszowie

Interesuje Cię bezpieczeństwo i certyfikacja żywności? Wybierz studia z zakresu przemian i procesów w niej zachodzących i studiuj w Rzeszowie!

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia archeologiczneStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Rzeszów

Archeologia – studia w Rzeszowie

Studia I stopnia na kierunku archeologia są studiami 3-letnimi o profilu ogólnoakademickim, uprawniającymi do uzyskania dyplomu z tytułem licencjata.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów RzeszówStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Rzeszów

Historia w Rzeszowie

Jeśli chcesz poznać dzieje Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne, to studia na kierunku historia okażą się trafnym wyborem.

Read More