Filozofia – Uniwersytet Rzeszowski

Przedmioty podstawowe kładą nacisk na wiedzę z zakresu historii filozofii i logiki. W obrębie przedmiotów kierunkowych istotne znaczenie mają filozofia człowieka, teoria bytu, teoria poznania, filozofia społeczna, etyka i estetyka. Studia oferują także nachylenie bardziej praktyczne czego egzemplifikacją są retoryka oraz w idee filozofii jako sposobu życia.

Student ma możliwość wyboru specjalności – filozofia teoretyczna lub kognitywistyka  ze zróżnicowaną gamą przedmiotów specjalizacyjnych:

1. specjalność filozofia teoretyczna oferuje kształcenie w zakresie ekofilozofii, filozofia polityki, filozofii religii, antropologii kulturowej, psychologii humanistycznej itp.;

2. specjalność  kognitywistyka kształci w zakresie nauk kognitywistycznych, nauk o sztucznej inteligencji, podstaw modelowania komputerowego. Zajęcia na tej specjalności realizowane są we współpracy z Centrum Modelowania Komputerowego UR.

Perspektywy po studiach

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy humanistycznej i społecznej, kompetencji kulturowych, kreatywnego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów. Wiedza uzyskana w trakcie studiów przygotowuje do świadomego, profesjonalnego zaangażowania w działalność polityczną, kulturalną i społeczną, do pracy w zawodach i na stanowiskach wymagających umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania nietypowych problemów.

  • instytucjach kultury,
  • instytucjach państwowych,
  • instytucjach samorządowych,
  • organizacjach pozarządowych,

Czytaj więcej – Uniwersytet Rzeszowski

Źródło: Uniwersytet Rzeszowski

Poznaj również

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia