Kierunki studiów Rzeszównewrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Rzeszów

Studia historyczne w Rzeszowie

Studia historyczne w Rzeszowie to propozycja takich kierunków jak m.in. HISTORIA, MUZEOLOGIA, ARCHEOLOGIA. Znaleźć je można w ofercie, którą dla kandydatów przygotował na nowy rok akademicki Uniwersytet Rzeszowski.

Kandydaci na studia historyczne w Rzeszowie nie mają zbyt wielkiego wyboru. Mowa oczywiście o propozycjach Uniwersytetu Rzeszowskiego, który ma w swojej ofercie dwa, chyba najpopularniejsze, historyczne kierunki studiów (historia w dwóch specjalnościach – nauczycielskiej i archiwistycznej oraz archeologia).

Historia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku historia, prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski, pozwalają poznać dzieje Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne w połączeniu z ogólną wiedzą z obszaru nauk humanistycznych. 

W zależności od wybranej specjalizacji student zdobywa konkretne kompetencje: w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (studia licencjackie przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia na tej specjalizacji na studiach magisterskich; studia nauczycielskie zgodnie z najnowszymi wymogami ministerialnymi – trwają 5 lat); w zakresie przygotowania do zawodu archiwisty (specjalność archiwistyka, daje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w archiwum bieżącym np. w składnicy akt, archiwum zakładowym i historycznym na stanowisku archiwisty oraz w kancelarii).

Specjalności:

  • nauczycielska,
  • archiwistyka

Kierunek archeologia w ofercie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Studia I stopnia na kierunku archeologia są studiami 3-letnimi o profilu ogólnoakademickim, uprawniającymi do uzyskania dyplomu z tytułem licencjata. Ich głównym celem jest zdobycie ogólnej wiedzy na temat ziem polskich w pradziejach i czasach historycznych, miejsca i znaczenia archeologii w systemie nauk, głównych kierunków jej rozwoju i nowych osiągnięć, współpracy z innymi dyscyplinami nauk w badaniach nad przeszłością, a także zakresu działalności instytucji naukowych zajmujących się archeologią, instytucji kultury i ochrony dziedzictwa.

Kierunki studiów historycznych w Rzeszowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Rzeszów. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia