Kierunki studiów Poznańrodzaje studiów PoznańStudiaStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Poznań

Studia historyczne w Poznaniu

Studia historyczne w Poznaniu znaleźć można wyłącznie w ofercie UAM. Oferta jest zróżnicowana ze względu na proponowane kierunki studiów oraz specjalności. Przykładowe kierunki: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, MUZYKOLOGIA, ARCHEOLOGIA, GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH. Poznaj lepiej kierunki historyczne w Poznaniu.

Studia historyczne w Poznaniu to zróżnicowana tematycznie oferta, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tradycyjnie obecnych w nauczaniu akademickim kierunków historia, archeologia czy historia sztuki wybrać można również unikatowe studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach.

Archeologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku archeologia, które prowadzi UAM w Poznaniu, to nie tylko zdobywanie wiedzy i doświadczenia, ale także wielka przygoda.

Jako przyszły absolwent możesz się uczyć od naukowców o międzynarodowym doświadczeniu. Badania naukowe są skoncentrowane na pradziejach i okresie średniowiecznym w Polsce i Europie oraz archeologii basenu Morza Śródziemnego. W programie studiów wykorzystano bardzo szeroko doświadczenia różnych dyscyplin, m.in. historii, antropologii, geografii oraz nauk ścisłych.

Specjalności:

 • Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna (APiS) – obejmuje zainteresowaniami obszar Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i ziem polskich. W jej ramach student poznaje metody badawcze i źródła (zabytki) archeologiczne oraz możliwości badań interdyscyplinarnych. Ważnym elementem specjalizacji jest praktyka wykopaliskowa na różnorodnych stanowiskach (osady, miasta, zamki, cmentarzyska).
 • Archeologia Orientalna i Antyczna (AOiA) – specjalność dotyczy obszarów wokół Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Szczególnie ukierunkowana jest na okres archeologii pradziejów i starożytności Egiptu, Grecji, Rzymu, Mezopotamii i Anatolii. W ramach praktyki wykopaliskowej studenci mogą brać udział w badaniach m.in. w Turcji i Grecji.

Perspektywy zawodowe:

 • zadania związane z ochroną dziedzictwa i muzealnictwem;
 • prace techniczne w trakcie wykopalisk;
 • prace laboratoryjno-inwentaryzacyjne w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych;
 • praca w placówkach kulturalno-oświatowych;
 • praca w zakresie usług turystycznych.

Historia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek studiów historia na UAM w Poznaniu pozwala zdobyć wszechstronną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku oraz z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych.

Dużą pulę zajęć znajdujących się w ofercie programu kierunku studenci/studentki wybierają samodzielnie. 

Specjalności:

 • historia ogólna
 • historia – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • historia – nauczycielska
 • historia – mediewistyka
 • historia wojskowości
 • historia – polityka i media w dziejach

Zaawansowane wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą ogólnohumanistyczną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej.

Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia muzykologiczne na UAM w Poznaniu obejmują trzy zasadnicze zakresy: historię muzyki, muzykologię systematyczną oraz etnomuzykologię wraz ze studiami nad muzyką popularną. 

Pierwszy z nich to historia muzyki profesjonalnej Zachodu od czasów antyku aż po XXI wiek. Muzykologia systematyczna obejmuje wiedzę między innymi z zakresu akustyki, harmonii, kontrapunktu, form muzycznych, instrumentologii czy estetyki. Z kolei etnomuzykologia zajmuje się tradycyjną muzyką ludową oraz muzyką kultur pozaeuropejskich. W ostatnich latach w ramach muzykologii rozwijają się również studia nad muzyką popularną.

Studenci odbywają również ćwiczenia terenowe: etnomuzykologiczne, archiwistyczne lub fonograficzno-edytorskie.

Perspektywy zawodowe:

 • pracownik instytucji kultury (filharmonie, opery, domy kultury);
 • pracownik agencji koncertowych i artystycznych;
 • pracownik wydawnictw muzycznych;
 • krytyk lub dziennikarz muzyczny;
 • konferansjer muzyczny;
 • badacz muzyki;
 • bibliotekarz muzyczny.


Warto poznać specjalności, zasady rekrutacji oraz perspektywy zawodowe absolwentów. Lista kierunków historycznych w Poznaniu zamieszczona została poniżej.

Kierunki studiów historycznych w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Poznań. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia