Studia filologiczne w Poznaniu

Wybierasz się na studia filologiczne w Poznaniu? Oferta poznańskich uczelni wyższych w tym zakresie jest bardzo bogata!

Czytaj dalej

Archeologia – studia w Poznaniu

Studiowanie na kierunku archeologia postrzegane jest często jako przygoda. Tak rozumianej przygody doświadczyć można w Poznaniu dzięki propozycji Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Czytaj dalej

Wiedza o teatrze – UAM w Poznaniu

Wiedza o teatrze to kierunek studiów na UAM w Poznaniu, który pozwala pogłębić znajomość różnych typów widowisk i przedstawień (historycznych i współczesnych), co pozwala zrozumieć społeczne zjawiska zachodzące w coraz silniej steatralizowanym współczesnym świecie.

Czytaj dalej

Kuratorstwo i teorie sztuki w Poznaniu

Jeśli interesuje Cię praca w instytucjach sztuki i kultury, takich jak galerie, muzea, czy domy kultury, ten kierunek może pomóc Ci spełnić marzenia i aspiracje!

Czytaj dalej

Muzykologia – studia w Poznaniu

Studia na kierunku muzykologia proponuje w Poznaniu jedna uczelnia. Jest nią UAM, Wydział Nauk o Sztuce. To doskonałe przygotowanie do pracy w instytucjach związanych z kulturą muzyczną.

Czytaj dalej

Studia historyczne w Poznaniu

Studia historyczne w Poznaniu znaleźć można wyłącznie w ofercie UAM. Oferta jest zróżnicowana ze względu na proponowane kierunki studiów oraz specjalności. Przykładowe kierunki: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, MUZYKOLOGIA, ARCHEOLOGIA, GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH. Poznaj lepiej kierunki historyczne w Poznaniu.

Czytaj dalej

Gospodarka i ekonomia w dziejach – studia w Poznaniu

Kierunek studiów gospodarka i ekonomia w dziejach daje studentom szansę nowego spojrzenia na procesy historyczne i gospodarcze. Studia są oryginalną ofertą Wydziału Historii na UAM w Poznaniu.

Czytaj dalej

Studia humanistyczne w Poznaniu

Kandydaci na studia humanistyczne w Poznaniu mają do wyboru wiele ciekawych kierunków. Archeologia, filmoznawstwo i kultura mediów, wiedza o teatrze, filozofia – to tylko przykładowe.

Czytaj dalej

Studia śródziemnomorskie w Poznaniu

Nauka na kierunku studia śródziemnomorskie mają charakter interdyscyplinarny. Łączą w sobie naukę języka łacińskiego z wiedzą o kulturze antycznej i atrakcjach turystycznych świata śródziemnomorskiego. Studia można znaleźć w ofercie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj dalej

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie w Poznaniu

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie to wyjątkowa oferta, którą dla kandydatów w Poznaniu przygotował Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Studia mają swój wyraźnie nakreślony cel. Przygotowują nauczycieli języka polskiego i etyki

Czytaj dalej

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną w Poznaniu

Studia na specjalności filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną to okazja poznania dwóch języków obcych na poziomie filologicznym. W przypadku tej propozycji, którą dla kandydatów przygotował Wydział Neofilologii UAM chodzi o język rosyjski i język niemiecki

Czytaj dalej

Filologia węgierska w Poznaniu

Tylko nieliczne uczelnie w kraju decydują się zaproponować kandydatom kierunek filologia węgierska. Jednym z nich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czytaj dalej

Filologia rosyjska z filologią ukraińską w Poznaniu

Studia na specjalności filologia rosyjska z filologią ukraińską to projekt nacelowany na zdobycie przez absolwentów kompetencji z języka ukraińskiego i języka rosyjskiego. Studia znajdują się w ofercie dla kandydatów na Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj dalej

Język angielski z niemieckim od podstaw w Poznaniu

Studiowanie dwóch języków obcych to z pewnością duże wyzwanie, któremu w stanie są podołać tylko wyłącznie ambitni studenci. Intensywną naukę języka angielskiego i języka niemieckiego zapewnia specjalność ma kierunku lingwistyka stosowana, którą znaleźć można na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czytaj dalej

Filologia koreańska w Poznaniu

Kierunek filologia koreańska należy od kilku już lat do grupy kierunków chętnie wybieranych przez kandydatów. Mała liczba miejsc na studiach przekłada się na dużą rywalizację o indeks. W Poznaniu ofertę kierunku filologia koreańska posiada Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Czytaj dalej

Historia sztuki – studia w Poznaniu

Kierunek historia sztuki to świetna propozycja studiów dla ludzi wrażliwych na piękno, smakoszy sztuki w jej różnych realizacjach.

Czytaj dalej

Filologia rosyjska z filologią angielską w Poznaniu

Studia na specjalności filologia rosyjska z filologią angielską to możliwość zdobycia biegłej kompetencji w zakresie dwóch języków – języka rosyjskiego i języka angielskiego. Studia proponuje kandydatom Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj dalej

Język niemiecki z angielskim w Poznaniu

Nauka dwóch języków obcych to z pewnością ogromny wysiłek. A trzech? Intensywną naukę języka angielskiego i języka niemieckiego zapewnia specjalność język niemiecki z angielskim na kierunku lingwistyka stosowana, którą znaleźć można na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czytaj dalej

Wschodoznawstwo – UAM w Poznaniu

Studia proponowane przez Wydział Historii UAM spodobają się tym wszystkim, których pociąga historia i współczesność narodów i państw byłego Związku Radzieckiego.

Czytaj dalej

Filologia ukraińska z filologią angielską w Poznaniu

Studia na specjalności filologia ukraińska z filologią angielską to okazja poznania na poziomie filologicznym dwóch języków kierunkowych. Tak zbudowaną ofertę studiów przygotował dla kandydatów Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czytaj dalej

Lingwistyka komputerowa w Poznaniu

Studia na specjalności lingwistyka komputerowa w ramach kierunku lingwistyka stosowana to jedna z wielu propozycji studiów filologicznych przygotowanych dla kandydatów przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dowiedz się więcej o tych studiach językoznawczych!

Czytaj dalej