Kierunki studiów PoznańStudia humanistyczneStudia Poznań

Etnologia – UAM w Poznaniu

Zasadniczym celem studiów na kierunku etnologia oraz na UAM w Poznaniu jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych przestrzennie i czasowo formach, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka.

Program studiów na kierunku etnologia opracowano z myślą o tym, by wraz z zaawansowaną wiedzą przekazać podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę otwartości i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw.

Program obejmuje także praktyczną naukę szeregu umiejętności niezbędnych dla przeprowadzenia badań jakościowych, jak i innowacyjne metody z zakresu fieldrecordingu oraz technik pisarskich i filmowych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku etnologia oraz antropologia kulturowa i społeczna dają absolwentom ogólne wykształcenie humanistyczne oraz podstawową wiedzę na temat zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Antropologia wobec współczesności
  • Antropologia etniczności
  • Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej
  • Antropologia migracji
  • Metody badań etnograficznych
  • Podstawy warsztatu naukowego
  • Obserwacja etnograficzna
  • Badania terenowe
  • Studia regionalne

Perspektywy po studiach – praca

Studia przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświatowych, turystycznych i mediach, a także wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing), i gdzie potrzebna jest umiejętność kontaktu z innymi ludźmi (samorządy lokalne, pogranicza kulturowe, praca z uchodźcami, imigrantami).

Na studiach uczysz się prowadzenia badań jakościowych w różnych środowiskach, w tym zróżnicowanych kulturowo i społecznie, przekazan zostanie Tobie wiedza z zakresu nowoczesnych technik rejestrowania danych  (metody audiowizualne) a także z praktycznych umiejętności upowszechniania wiedzy etnologicznej i antropologicznej (reportaż, film, podcasty).  

W trakcie studiów organizowane są wyjazdy na badania terenowe, podczas których jest możliwość nauczenia się realizowania projektu badawczego, gromadzenia danych i rejestrowania badanych zjawisk oraz opracowywania materiału.

Strona kierunku: ETNOLOGIA , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Poznań. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia