Kierunki studiów Poznańrodzaje studiów PoznańStudiaStudia humanistyczneStudia Poznań

Studia humanistyczne w Poznaniu

Studia humanistyczne w Poznaniu to całe spektrum kierunków, które można wybierać w ramach studiów np. społecznych, filologicznych, kulturoznawczych, filmoznawczych, historycznych itp. Wiele z nich potraktowanych jest w zestawieniu typów studiów oddzielnie. Przykładowe kierunki humanistyczne: KULTUROZNAWSTWO, ETNOLOGIA, FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW, WIEDZA O TEATRZE. Poznaj lepiej kierunki humanistyczne w Poznaniu.

Interesują Cię studia humanistyczne w Poznaniu? Czekają na Ciebie m.in. historyczne kierunki studiów, archeologia, kierunki z zakresu nauk etnologicznych i kulturoznawczych, jak również artystycznych (teatr, film, nowe media).

Szeroka gama kierunków humanistycznych w Poznaniu to przede wszystkim zasługa oferty, którą dla kandydatów na studia przygotowuje co roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Studia o tym charakterze zapewniają różne wydziały UAM. Warto prześledzić szczegółowe informacje o kierunkach. Ich lista zamieszczona jest poniżej.

Filozofia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program studiów filozoficznych, proponowanych przez UAM w Poznaniu, pozwala doskonalić umiejętności interpretowania i analizy fenomenów świata kultury, polityki czy nowych technologii. Przygotujesz się do bycia nowoczesnym humanistą z szeroką wiedzą na temat klasycznych problemów filozoficznych. Jeśli nie zadowalają Cię proste i łatwe odpowiedzi, to UAM ma studia stworzone dla Ciebie.

Studiując filozofię poszerzysz horyzonty i zdobędziesz niezbędne umiejętności by z łatwością odnaleźć się w zawodach wymagających oczytania oraz wszechstronnych kompetencji. Wyrazisz siebie i zostaniesz lepiej zrozumiany.

Specjalności:

 • Filozofia ogólna,
 • Etyka.

Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek Filmoznawstwo i kultura mediów należy do obszaru nauk humanistycznych i jako kierunek interdyscyplinarny korzysta z narzędzi i wyników badań wypracowanych przede wszystkim w obrębie takich dyscyplin jak: literaturoznawstwo, nauki o sztuce, kulturoznawstwo i nauki o mediach.

Absolwent studiów porusza się swobodnie w dziedzinie sztuki filmowej i jej kontekstach literackich, potrafi rzetelnie formułować sądy, poddawać krytycznej refleksji współczesną twórczość artystyczną. Jest odpowiednio przygotowany do wyboru dalszej ścieżki kształcenia na poziomie studiów magisterskich.

Perspektywy zawodowe:

 • stowarzyszenia i fundacje filmowe, firmy producenckie i dystrybucyjne itp.;
 • ośrodki kultury;
 • kina;
 • zespoły powołane do organizacji imprez o charakterze filmowym (festiwale, przeglądy itp.);
 • praca w roli edukatora i krytyka z zakresu wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej.

Wiedza o teatrze na UAM

Wiedza o teatrze to kierunek studiów na UAM w Poznaniu, który pozwala pogłębić znajomość różnych typów widowisk i przedstawień (historycznych i współczesnych), co pozwala zrozumieć społeczne zjawiska zachodzące w coraz silniej steatralizowanym współczesnym świecie.

To także studia, które pozwalają na zdobycie konkretnych praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy w wielu obszarach kultury poprzez udział w warsztatach, realizację własnych projektów teatralnych, czy ukończenie wyjątkowej, jedynej w kraju specjalizacji kuratora projektów performatywnych.

Perspektywy po studiach – praca

 • teatry instytucjonalne i pozainstytucjonalne,
 • różnorodne ośrodki i instytucje kultury,
 • redakcje,
 • media,
 • administracja instytucji kultury,
 • przemysł kreatywny.

Kierunki studiów humanistycznych w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Poznań. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj także:

Amerykanistyka w Poznaniu

Kierunek studiów amerykanistyka to doskonałe połączenie umiejętności językowych, kompetencji społecznych…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia