Kierunki studiów KrakównewStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Kraków

Filologia francuska w Krakowie

Interesuje Cię nauka języka francuskiego? Chcesz wybrać studia w Krakowie? Sprawdź jakie masz opcje!

Interesują Cię studia na kierunku filologia francuska lub filologia romańska w Krakowie? Proponują je kandydatom Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dowiedz się więcej!

Filologia francuska na Uniwersytecie Jagiellońskim

Filologia francuska na UJ to oczywiście nie tylko nauka języka, to również studiowanie historii, kultury i sztuki krajów frankofońskich. Partnerami tego kierunku są duże międzynarodowe firmy, w których pracę znajduje wielu absolwentów, m.in. IBM, Motorola, Capgemini, Carrefour.

Przedstawiciele pracodawców regularnie organizują spotkania informacyjne i szkolenia dla studentów filologii francuskiej. Najlepsi studenci i studentki mają możliwość odbywania praktyk w renomowanych międzynarodowych firmach, a po skończeniu studiów zaczynają w nich pracę.

Studia na kierunku filologia francuska przygotowują kadry niezbędne w następujących sektorach:

  • stanowiska wymagające zaawansowanej znajomości francuskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach;
  • stanowiska wymagające zaawansowanej znajomości języka francuskiego i drugiego języka romańskiego w instytucjach o charakterze gospodarczym, biznesowym i politycznym;
  • tłumaczenia w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i firm, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków, a także w biurach tłumaczy.

Filologia romańska na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent studiów filologia romańska na UKEN w Krakowie posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 (według ESOKJ Rady Europy) oraz zna drugi język na poziomie co najmniej:

  • B1 – specjalność nauczycielska,
  • B2 – specjalność język francuski stosowany z drugim językiem romańskim.

Absolwent kierunku filologia romańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości dwóch języków obcych, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych.

Kierunku filologia francuska / romańska w Krakowie

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Kraków. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia