Kierunki studiów KrakównewStudia biologiczneStudia informatyczneStudia KrakówStudia ścisłe

Bioinformatyka w Krakowie

Wynalezienie nowych technik badawczych powoduje, że w naukach biologicznych ogromnie wzrosła możliwość pozyskiwania danych, które wymagają profesjonalnego opracowania wspomaganego obliczeniami komputerowymi. Czyni to kierunek bioinformatyka popularnym wśród kandydatów. Są uczelnie, które proponują te studia w Krakowie.

Dwie uczelnie w Krakowie przygotowały dla kandydatów studia na kierunku bioinformatyka. Są to: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kierunek bioinformatyka i analiza danych to oferta Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Bioinformatyka na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku bioinformatyka kandydatom proponuje Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Bioinformatyka to kierunek dla osób, które lubią przedmioty ścisłe, interesują się programowaniem a przy tym ciekawi je świat ożywiony. Studentami tego kierunku mogą zostać absolwenci klas matematyczno-fizycznych jak również klas o profilu biologiczno-chemicznym i pokrewnych.

Charakter tych studiów doskonale oddaje informacja o tym, co robią bioinformatycy. A robią to:

 • Budują i zarządzają bazami danych, w których gromadzone są informacje na temat sekwencji nukleotydowych (DNA, RNA), genomów, struktur przestrzennych makrocząsteczek, funkcji pełnionych przez geny i białka, szlaków metabolicznych, danych klinicznych, itp.
 • Opracowują algorytmy do analizy sekwencji (składania fragmentów sekwencji w całość; wyszukiwania fragmentów kodujących białka, odnajdywania sekwencji regulujących ekspresję genów itp.).
 • Tworzą programy komputerowe do porównywania sekwencji kwasów nukleinowych i białek a nawet całych genomów (m.in. w celu ustalenia pokrewieństwa, śledzenia ewolucji, znalezienia podobieństw dotyczących funkcji, umiejscowienia w komórce itp.).
 • Konstruują komputerowe modele cząsteczek i układów cząsteczek o znaczeniu biologicznym (m. in. kwasów nukleinowych, białek, lipidów), dzięki czemu możliwe jest charakteryzowanie i przewidywanie ich struktury przestrzennej oraz funkcji pełnionej w organizmie.
 • Prowadzą symulacje modeli układów biologicznych (badają in silico oddziaływania między cząsteczkami, szlaki metaboliczne i sygnałowe).
 • Rozwijają techniki analizy obrazu (np. uzyskiwanego w wyniku tomografii, badań mikroskopowych, itd.).
 • Opracowują metody wspomaganej komputerowo metaanalizy oraz eksploracji danych.

W rekrutacji ważna ocena z matematyki oraz jedna spośród : biologia, chemia, fizyka, informatyka

Bioinformatyka na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uczelnia proponuje studia I stopnia inżynierskie na kierunku bioinformatyka. Dzięki studiom absolwenci zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji, w których gromadzi się, przetwarza i analizuje dane biologiczne, a także w laboratoriach badawczych. Absolwent może podejmować pracę w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi oraz w innych instytucjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowych zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych,
 • instytucjach medycznych wykorzystujących osiągnięcia genetyki,
 • diagnostyce medycznej,
 • projektowaniu terapii,

Studia na tym kierunku przygotował dla kandydatów Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunek bioinformatyka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Kraków. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia