Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

uczelnia publiczna, Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to uczelnia z wieloletnią tradycją, a także jedna z najdynamiczniej rozwijających się krakowskich szkół wyższych. Uniwersytet oferuje studentom najnowsze osiągnięcia nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych i artystycznych.

Oferta edukacyjna daje możliwość podjęcia kształcenia na kilkudziesięciu kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Kierunki studiów - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ADMINISTRACJA
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO
 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
 • BIOINFORMATYKA
 • BIOLOGIA
 • DESIGN
 • DIGITAL DESIGN
 • DZIENNIKARSTWO
 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • EKOTURYSTYKA
 • EKONOMIA SPOŁECZNA
 • ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA I PSYCHOLOGIA ROZWOJU OSOBISTEGO
 • FIZYKA
 • GEOGRAFIA
 • GEOPOLITYKA
 • GRAFIKA
 • HISTORIA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • KOGNITYWISTYKA
 • KOMUNIKACJA WIZUALNA
 • KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH
 • LOGISTYKA
 • LOGOPEDIA
 • MALARSTWO
 • MATEMATYKA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT
 • RESOCJALIZACJA Z PENITENCJARYSTYKĄ
 • SOCJOLOGIA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA NAD WIZUALNOŚCIĄ – VISUAL STUDIES
 • SZTUKA I EDUKACJA
 • SZTUKA I MEDIA
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I MUZEALNICTWO
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE
 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 • ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni. W Uchwale rekrutacyjnej Senatu UP znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów. Zobacz zasady rekrutacji 2023/2024 na UP im. KEN.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni; https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/

Kontakt

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
https://www.up.krakow.pl

UP w Krakowie - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Również w Krakowie i województwie małopolskim