Filmoznawstwo i kultura mediów w Poznaniu

Studia na kierunku filmoznawstwo i kultura mediów, które w Poznaniu proponuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, to doskonała okazja do realizacji swoich pasji związanych ze zdobywaniem wiedzy o kulturze filmowej.

Kierunek Filmoznawstwo i kultura mediów należy do obszaru nauk humanistycznych i jako kierunek interdyscyplinarny korzysta z narzędzi i wyników badań wypracowanych przede wszystkim w obrębie takich dyscyplin jak: literaturoznawstwo, nauki o sztuce, kulturoznawstwo i nauki o mediach.

Dominujący literaturoznawczy profil kierunku przejawia się w akcentowaniu różnorodnych związków filmu z literaturą, ze szczególnym uwzględnieniem form przekazywania literatury właściwych dla wieków XX i XXI.

Oferowany program zajęć umożliwia szerokie spojrzenie na kultury literackie epok od starożytności do współczesności przez pryzmat obrazów filmowych, przygotowuje studentów do kompetentnego poznawania i rozumienia twórczości artystycznej w jej rozmaitych wymiarach – historycznym, estetycznym, społecznym, ekonomicznym – służy wykształceniu umiejętności rzetelnej analizy i interpretacji dzieła filmowego w oparciu o narzędzia nauki o literaturze, a także nauk o sztuce, kulturze i mediach.

Absolwent studiów porusza się swobodnie w dziedzinie sztuki filmowej i jej kontekstach literackich, potrafi rzetelnie formułować sądy, poddawać krytycznej refleksji współczesną twórczość artystyczną. Jest odpowiednio przygotowany do wyboru dalszej ścieżki kształcenia na poziomie studiów magisterskich.

Wybrane przedmioty

 • Kino światowe
 • Historia filmu polskiego
 • Kino ostatniej dekady
 • Film dokumentalny
 • Gatunki filmowe i literackie
 • Historia telewizji
 • Analiza form telewizyjnych
 • Analiza i interpretacja filmu: modele interpretacji

Perspektywy zawodowe

 • stowarzyszenia i fundacje filmowe, firmy producenckie i dystrybucyjne itp.
 • ośrodki kultury
 • kina
 • zespoły powołane do organizacji imprez o charakterze filmowym (festiwale, przeglądy itp.)
 • praca w roli edukatora i krytyka z zakresu wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej

Uczelnie prowadzące kierunek filmoznawstwo i kultura mediów w Poznaniu

 • FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia humanistyczne Poznań. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia