Transport – Politechnika Poznańska

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek Transport na Politechnice Poznańskiej jest właśnie dla Ciebie! 

Studia te gwarantują przygotowanie do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji organizacyjnych i kierowniczych oraz inżynierskich na różnych stanowiskach w transporcie jako całości i w poszczególnych jego gałęziach: w zapleczu badawczo-rozwojowym, logistyce, szkolnictwie, przemyśle i administracji państwowej i samorządowej w zakresie objętym programem kształcenia na kierunku.

Ponadto kładziony jest szczególny nacisk na zagadnienia związane z ochroną środowiska, a więc kreowanie transportu ekologicznego i energooszczędnego.

Absolwenci kierunku zdobywają kompetencje umożliwiające organizację efektywnych systemów transportowych, spełniających oczekiwania społeczeństwa, korzystnych ekonomicznie i minimalizujących szkodliwy wpływ środków transportu na środowisko. Posiadają także niezbędne umiejętności twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i technologii transportu drogowego i szynowego. Wyróżniają ich umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami eksploatacyjnymi transportu.

Pierwsze cztery semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia – Transport. Po 4. semestrze studenci wybierają przedmioty obieralne. Przedmioty obieralne łączone są w tzw. moduł, spośród których studenci mają do wyboru:

  • Logistyka transportu
  • Transport drogowy
  • Transport niskoemisyjny
  • Transport szynowy
  • Transport żywności

Studia obejmują siedem semestrów zajęć. Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: POLITECHNIKA POZNAŃSKA – REKRUTACJA NA STUDIA

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia techniczne Poznań
Studia logistyczne Poznań
Politechnika Poznańska

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia