Kierunki studiów RzeszówStudia medyczneStudia Rzeszów

Położnictwo – studia w Rzeszowie

Chcesz wybrać studia medyczne w Rzeszowie? Interesuje Cię położnictwo? Ten kierunek ma w swojej ofercie Uniwersytet Rzeszowski!

Studia na kierunku położnictwo prowadzi Uniwersytet Rzeszowski.

Położnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studenci kierunku położnictwo uczą się m.in. udzielać świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium; rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać badania niezbędne do monitorowania jej przebiegu; samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i poród z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza; monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej, części praktycznej i obrony pracy dyplomowej, obejmującym weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem i harmonogramem studiów realizowanym w oparciu o standard kształcenia na kierunku położnictwo.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie w:

  • zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach klinicznych, szpitalach o zasięgu regional­nym, ośrodkach położniczej opieki domowej i środowiskowej, szkołach rodzenia),
  • administracji państwowej i samorządowej.

Kierunek położnictwo w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia