Kierunki studiów Rzeszównewrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia medyczneStudia Rzeszów

Studia medyczne w Rzeszowie

Studia medyczne w Rzeszowie dzięki propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego, to oferta prawie tak duża jak w największych ośrodkach akademickich. Propozycja uczelni to między innymi takie kierunki jak: kierunek lekarski, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

Jeśli wybierasz się na studia medyczne w Rzeszowie, sprawdź szeroką ofertę propozycji z tego zakresu, którą przygotował dla kandydatów Uniwersytet Rzeszowski. Możesz tu studiować na takich kierunkach, jak kierunek lekarski, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna, dietetyka, elektroradiologia, optometria, czy zdrowie publiczne.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Rzeszowskim

Program studiów na kierunku lekarskim spójnie łączy zagadnienia teoretyczne z zajęciami praktycznymi uwzględniając aktualny stan wiedzy oraz gwarantuje jednolity zakres kształcenia w zawodzie lekarza. W procesie oceny doboru treści programowych uwzględniane są opinie kadry akademickiej prowadzącej, interesariuszy zewnętrznych jak również opinie studentów pozyskiwane podczas badań ankietowych, przeprowadzanych po każdym semestrze. Dobór realizowanych treści programowych jest wzbogacany i uzupełniany o najnowsze rozwiązania naukowe.

Na kierunku lekarskim kształcą się przyszli lekarze, których zadaniem jest troska o zdrowie i życie ludzkie. Koncepcja kształcenia uwzględnia nie tylko przygotowanie adepta sztuki lekarskiej do życia społecznego i zawodowego w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Przykłada również wagę do nauczania podstawowych umiejętności warsztatowych, a także do rozbudzenia zainteresowań badawczych i wykształcenia postawy otwartej na różnorodne podejścia metodologiczne.

Perspektywy zawodowe:

 • POZ, przychodnie specjalistyczne
 • szpitale
 • pogotowie
 • służby mundurowe
 • instytuty naukowe
 • wykładowca akademicki

Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku ratownictwo medyczne, które prowadzi Uniwersytet Rzeszowski, mają na celu przygotowanie wyspecjalizowanej kadry medycznej zdolnej do samodzielnych działań ratowniczych.

Zawód ratownika medycznego charakteryzuje się podejmowaniem medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, znajomością systemów ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach oraz regulacji prawnych i zasad etycznych. Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł licencjata. Zgodnie z ustawą o systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego do podjęcia medycznych czynności ratunkowych ratownicy medyczni uprawnieni są, obok lekarzy ratunkowych i pielęgniarek ratunkowych. Aktualnie jedyną ścieżką kształcenia ratowników medycznych są studia wyższe.

Zawód ratownika medycznego to zawód trudny, ale dający wiele zawodowej i osobistej satysfakcji wynikającej z niesienia pomocy chorym, osobom poszkodowanym, potrzebującym szybkiej i fachowej pomocy medycznej. Wymaga gotowości do aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem, dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie:

 • w podmiotach leczniczych tj. szpitale (SOR), stacje pogotowia ratunkowego (ZRM), lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,
 • w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego,
 • w ramach ratownictwa wodnego,
 • w ramach ratownictwa górniczego,
 • w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
 • w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi,
 • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń,
 • w ramach zadań Policji,
 • w ramach zadań Służby Ochrony Państwa,
 • w ramach zadań Straży Granicznej,
 • na lotniskach w związku z zapewnieniem wymagań bezpieczeństwa,
 • w ramach wykonywania transportu sanitarnego i transportu medycznego
 • w izbach wytrzeźwień,
 • w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego
 • wyodrębnionych oddziałach prewencji Policji, w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” oraz w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji,
 • w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej,
 • na stanowisku dyspozytora medycznego,
 • na stanowisku dyspozytora medycznego
 • w ramach Służby Więziennej
 • w uczelniach kształcących ratowników medycznych i prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie ratownictwa medycznego
 • w instytucjach i organizacjach prowadzących zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Studia medyczne w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Studia medyczne prowadzi również uczelnia niepubliczna – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Można tu podjąć naukę na kierunkach takich jak fizjoterapia, biomedycyna, kosmetologia, pielęgniarstwo – także w języku angielskim, czy terapia zajęciowa.

Fizjoterapia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku fizjoterapia w WSiiZ w Rzeszowie? Fizjoterapeuci niezmiennie znajdują się w pierwszej trójce zawodów medycznych, które cieszą się największym zaufaniem wśród społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych. Zagraniczny rynek coraz chętniej otwiera się dla polskich specjalistów, którzy uzyskali pełne wykształcenie i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.

Ukończone studia magisterskie uprawniają do otrzymania prawa wykonywania zawodu, które gwarantuje niezależność zawodową w oparciu o Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Zatem uzyskując tytuł magistra i prawo wykonywania zawodu, możesz podjąć samodzielną praktykę zawodową.

Już od pierwszego roku studiów możesz uczestniczyć w testowaniu najnowocześniejszego sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego, a także dołączyć do zespołu badawczego i uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych przez Kolegium Medyczne, we współpracy z przedstawicielami branży medycznej.

Perspektywy zawodowe:

 • szpitale,
 • gabinety rehabilitacji,
 • uzdrowiska,
 • kluby fitness,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • placówki oświatowe.

Obejrzyj film o tym kierunku:

Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku fizjoterapia

Uzyskaj szczegółowe informacje o medycznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Rzeszowie:

Kierunki studiów medycznych w Rzeszowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia