Lingwistyka stosowana w Kielcach

Studia na kierunku lingwistyka stosowana to doskonała propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą poznać na wysokim poziomie co najmniej dwa języki obce. W Kielcach takie studia proponuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Studia na kierunku lingwistyka stosowana oferuje kandydatom Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na Wydziale Humanistycznym UJK dzięki studiom możesz jako absolwent legitymować się znajomością dwóch języków obcych (języka angielskiego – jako języka pierwszego oraz języka rosyjskiego lub niemieckiego – jako języka drugiego) na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nauczysz się również posługiwać językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu,

W ramach kierunku wybierane są następujące grupy językowe: język angielski + język rosyjski oraz język angielski + język niemiecki.

Absolwent tego kierunku posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii kierunkowych obszarów językowych, operuje terminologią językoznawczą w językach kierunkowych. Legitymuje się znajomością gramatyki i leksyki języków kierunkowych, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tych języków w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o językach kierunkowych w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszarów kierunkowych.

Zasady rekrutacji:

dla kandydatów z nową maturą: konkurs świadectw – wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

Uczelnie prowadzące kierunek lingwistyka stosowana w Kielcach

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Kielce

Czytaj również

Interesujesz się językami obcymi, literaturą i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia