Inżynieria bezpieczeństwa w Kielcach

Przeglądasz techniczne kierunki studiów w Kielcach? Dowiedz się więcej o kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa proponuje kandydatom Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Inżynieria bezpieczeństwa na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Studia inżynierskie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa realizowane są przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach czterech zakresów.

Absolwenci zakresu bezpieczeństwo pracy i transportu uzyskują wiedzę w zakresie bezpieczeństwa prac transportowych, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych. W procesie kształcenia szczególny akcent położony jest na zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym podstaw logistyki, podstaw recyklingu, bezpieczeństwa systemów i instalacji przesyłowych, bezpieczeństwo w obróbce materiałów. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania zadań w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach przemysłowych.

Absolwenci zakresu przemysłowe systemy bezpieczeństwa uzyskają wiedzę i umiejętności obejmujące organizowanie bezpiecznej pracy, organizowania działań ratowniczych, projektowanie, monitorowanie stanu i warunków bezpieczeństwa, a także umiejętnością oceny zagrożenia i ryzyka zawodowego, przygotowania i instrukcji BHP. Nacisk położony jest na zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym charakterystyk stanowisk pracy, ergonomii, technicznych środków ochronnych, bezpieczeństwa instalacji i systemów przemysłowych. Uzyskane kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, są wymagane na stanowiskach inspektorów oraz specjalistów do spraw BHP.

Absolwenci zakresu inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego uzyskują wiedzę m.in. z zakresu budowy broni i amunicji rozszerzoną o aspekty związane z ich projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem, a także wiedzę z zakresu balistyki (wewnętrznej, zewnętrznej i końcowej) oraz z zakresu badań mechanoskopijnych. Będą posiadać również wiedzę w zakresie eksploatacji i ochrony obiektów użyteczności publicznej oraz funkcjonowania służb mundurowych w Polsce.

Absolwenci zakresu kryminologia i kryminalistyka uzyskają wiedzę m.in. z zakresu budowy broni, amunicji i zapalników rozszerzoną o technologię ich wytwarzania oraz aspekty związane z ich bezpiecznym użytkowaniem, a także wiedzę z zakresu zastosowania nowoczesnych technik badawczych i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, w tym balistycznego badania broni i realizowanych czynności dochodzeniowo-śledczych na miejscu zdarzenia. Absolwenci uzyskują również wiedzę z zakresu ochrony informacji oraz metod kryptograficznych.

W programie studiów oferowane jest bezpłatne szkolenie związane uzyskaniem Certyfikatu F-gazowego kategorii I, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uczelnie prowadzące kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Kielcach

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne w Kielcach. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne w Kielcach.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia